Rendeletek, szabályzatok

A dokumentumok pdf formátumban érhetők el. Ha nincs telepítve pdf megjelenítő, az ingyenes Adobe Reader program letölthető az alábbi címről:
get.adobe.com/hu/reader/otherversions/


Tartalomjegyzék:

- Rendeletek
- Szabályzatok

RendeletekCsönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről
2020. 02. 13.

Csönge Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2020. 02. 13.

HIRDETMÉNY - Partnerségi rendelet - A településfejlesztési koncepció véleményezési szakaszáról
2018. május 28.

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
2016. november 16.

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
2016. szeptember 21.

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.18.) önkormányzati rendelete
az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról
2015. május 18.

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
2015. március

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2015.(III.6.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgáltatásról
2015. 03. 6.

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről
2015. 03. 06.

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.11.) önkormányzati rendelete
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének megállapításáról
2015. 02. 11.

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról (mellékletek: kérelem)
2015. 01. 16.

Csönge Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2014. 12. 10.
   1. számú melléklet az 9/2014. ( XII.11.) önkormányzati rendelethez

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII.11.) számú önkormányzati rendelete (mellékletekkel)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2014. december

Csönge Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
2014. 08. 26.

Csönge község Önkormányzata 6/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete
a község területén történő avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
2014. 05. 20.

Csönge Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014. 04. 29.
   1/a. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   1/b. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   1/c. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   2/a. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   2/b. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   2/c. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   2/d. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   2. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   3. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   4. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   5. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   6. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   7. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   8. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
   9. számú melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez


Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.21.) számú önkormányzati rendelete
a közterületek filmforgatás célú használatával kapcsolatos helyi szabályokról
2014. 03. 21.

Csönge Község Önkormányzata 9/2013. (XII.13.) számú önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2014. 01. 01.

Csönge Község Önkormányzata 11/2013. (XII.13.) számú önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 16/2012. /XI.16./ önkormányzati rendelet módosításáról
2012. 11. 16.

Csönge Község Önkormányzata 16/2012. (XI.16.) számú önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
2012. 11. 16.

Csönge Község Önkormányzata 15/2012. (XI.16.) számú önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
2012. 11. 16.


SzabályzatokAnyag-és Eszközgazdálkodási Szabályzat


Belföldi és Külföldi Kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos Szabályzatf


Belső kontroll szabályzat


Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló Szabályzata


Bizonylati Szabályzat


Ellenőrzési nyomvonal


Eszközök és Források Értékelési Szabályzata


Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata


Integrált kockázatkezelési szabályzat


Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat


Operatív Gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat


Pénzkezelési szabályzat


Reprezentációs Kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának Szabályzata


Selejtezési Szabályzat


Szabályzat a vezetékes és rádiótelefon használatról


Számlarend


Számviteli politika


Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció