Nevezetességeink

Evangélikus templom Evangélikus templom

A barokk stílusú templom 1784-ben épült. A fagerendás mennyezetű épület belsejében három oldalon faoszlopok által tartott karzat látható. A karzat orgona felőli részén található az a pad, amelynek egyik latin nyelvű belevésett szövegét Petőfi Sándornak tulajdonítanak: "Spes confisa Deo nunguam confusa recedit", vagyis: "Az Istenbe vetett reménység sohasem szégyenít meg." A költő 1839. májusától három hónapot töltött a szomszédos Ostffyasszonyfán Salkovics Péter földmérnök házában. A 16 éves ifjú szerelemre gyúlt a csöngei nyugalmazott huszárőrnagy, Csáfordy Tóth Ferenc Róza nevű leánya iránt. A hagyomány szerint a szerelmes költő innen nézte az istentiszteletek alatt Rózát, akihez verseket is írt. A helyiség dísze a szószékoltár, amelyen szépen kivitelezett az utolsó vacsorát ábrázoló olajkép. Előtte vörös kőből faragott keresztelőmedence áll.

Csönge harangjai
Építésének idején a türelmi rendelet az evangélikusok számára a templomépítést torony és harangok nélkül engedélyezte. A csöngei templom tornya 1902-ben épült. Az első harangot 1826-ban Szombathelyen Haller András öntötte. Ezt a harangot Sopronban 1936-ban újraöntötték, most 150 kg a súlya. A másik harang a soproni Seltenhoffer gyárban készült, átmérője 96 cm. A harmadik harang is 1936-ban készült Sopronban, súlya 56 kg. A háború idején a harangokat hadicélokra elvitték. Esze Sándor presbiter adományozta az 500 kg-os harangot (a mai nagyharangot) a gyülekezetnek. Hutter Zsigmond lelkész lánya – édesapja emlékére – 450 pengős költséggel átöntette a 150 kg-os harangot (a mai középső harangot), Bokor Sándor pedig 80 kg-os kis harangot (a mai kisharangot) adományozta a gyülekezetnek. A harangok feliratai a következők. A nagyharangé: "Istent dicsérni hívom azt, aki él. Ha felzúg a hangom a halott felett, ne sírjatok, az Úrhoz érkezett. Készíttette Isten dicsőségére Esze Sándor az Úrnak 1936-odik esztendejében" A középső harang felirata: "Uram, hirdetem jó reggel a te kegyelmedet, és este a te hűséges voltodat. Öntették 1936-ban Hutter Zsigmond volt csöngei lelkész gyermekei: Ilonka, Kató és Sándor." A kisharang felirata pedig így hangzik: "Légy hű mindhalálig. Isten nem hagy el. Készíttette Isten és egyháza iránt való hűsége jeléül Bokor Sándor, az Úrnak 1936-odik esztendejében."
A templom mögött az Ostffy család 1857-ben állított címeres síremléke látható. Az evangélikus templom udvarán áll az ún. Tessedik-akácfa.

Cím: Csönge, Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: +36 20 770 3062


Tessedik-akác Tessedik-akác

A falu történelmének élő hírnöke a legendás, több, mint 200 éves Tessedik-akác, mely az evangélikus templom udvarán áll. Magyarország egyik első akácfája ez, melyet Tessedik Sámuel ültetett a XVIII. században. Ez a fa adta a Cser egykori őshonos erdőit felváltó akácosok szaporítóanyagát. Koronája alatt Petőfi Sándor, Kisfaludy Károly, Tatay Sándor és Pável Ágoston is megfordult.

Cím: Csönge, Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: +36 20 770 3062

Katolikus templom Jézus Szíve iskolakápolna (Katolikus templom)

A római katolikus iskolakápolna 1929-ben épült. Két harangja van. A kisebbik 54 cm átmérőjű, 92 kg-os, Seltenhofer Frigyes Fiai Harangöntő Gyárában öntötték Sopronban. Közadakozásból készült el 1924-ben. A nagyobbik harang 65 cm átmérőjű, 160 kg-os, szintén soproni öntésű, és szintén közadakozásból készült el 1930-ban.

Cím: Csönge, Dózsa Gy. u.
Tel.: +36 95 394 174

Weöres Sándor - Károlyi Amy Emlékház

A település legnagyobb fiának, a gyermekkorát itt töltő Weöres Sándornak állít emléket a szépen felújított szülői házban berendezett állandó kiállítás. A költő halálának évében (1989) átadott első emlékszoba nemrégiben újjászületett, s 2006-ban nyerte el jelenlegi formáját. A ma már a költő házaspár életművét bemutató, európai színvonalú Weöres Sándor - Károlyi Amy Emlékház a hagyatékból származó bútorok, könyvek, fényképfelvételek, kéziratok, relikviák segítségével idézi meg a két költő emlékét. Weöres Sándor - Károlyi Amy Emlékház

A ház folyosóján (zárt veranda) áttekintés olvasható Weöres Sándor és Károlyi Amy életéről, utazási fotók (Kína, Svájc, Tbiliszi, Anglia, Athén, Párizs, Róma, New York, Dubrovnik) és saját előadások fotói láthatók, valamint a Szombathely díszpolgára cím oklevele.

A bal oldalon nyíló első szobájában a Weöres család információi, emlékei, dokumentumai láthatók. A berendezések és bútorok eredete bizonytalan, de egyes darabok biztosan a W. család birtokában voltak. A dokumentumok közt számos érdekesség: doktori oklevél (1939), születési anyakönyvi kivonat, szülők képe, gyerekkori fotók, versrészletek, verseskötet-borítók, Illyés Gy. verses levelezőlapja, Weöres távol-keleti útinaplója.

A második szobában Weöres szellemi kapcsolatai idéződnek fel versek, dokumentumok által (Füst Milán, Várkonyi Nándor, Hamvas Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Fülep Lajos, Kosztolányi Dezső, Lao-Ce, stb.). Kiemelt helyen olvashatók a „Testamentum sorai”.

Külön vitrint kaptak a költő kitüntetései – a költő szellemiségének megfelelően Nagyság című vers sorai mögé helyezve. Meghallgathatók a Weöres Sándor műveire készült komolyzenei művek (pl. Kodály: Öregek, ill. Norvég lányok; Farkas F.: Rózsa Madrigál; Takács J.: Holdbéli csónakos; Ligeti Gy.: Táncol a Hold fehér ingben)

A harmadik szoba Weöres egykori háló- és dolgozószobáját, berendezési tárgyait idézi fel, a falon személyes fotókkal, az könyvespolcon kapott, ill. neki dedikált könyvek sorakoznak (pl. Babits M., Tatay S., Jékely Z., Vas I., Füst M., Csorba Gy. művei.) Az elhelyezett fülhallgatók segítségével meghallgatható, ahogy a költő saját versekeit mondja, s élvezhetők megzenésített gyerekversei is.

A negyedik szoba Károlyi Amy-nak állít emléket, fotókkal (pl. 14 évesen, egyetemistaként), versrészletekkel, dokumentumokkal (születési anyakönyvi kivonat, diploma, házassági anyakönyvi kivonat), személyes tárgyakkal, hangfelvételekkel és egyéb érdekességekkel.

Az épület melletti emlékparkban áll Weöres Sándor ötnegyedes életnagyságú bronz mellszobra (könyvében a kiállítás címét is adó, Vas megyei üdvözlet c. vers „kéziratával”), amit Segesdi György szobrász alkotott a költő születésének 90. évfordulójára.

Cím: Rába u. 11.
Látogatható: előzetes bejelentés alapján
Bejelentkezés: Németh Zsuzsanna, +36 70 622 0396
    Hivatal: 06 95 395 001


Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu