Csönge története

A környék már a történelem előtti időkben lakott volt. A Rába-parton, a falutól északra és a Lánka patak mellett a késő bronzkori urnamezős kultúra telepnyomai találhatók meg. Közelében, a magasparton az 1970-es években csészemarkolatú, az időszak végére keltezhető bronz kardot találtak. A község ismeretlen határrészeiből kb. 20 urnasír anyaga került a Magyar Nemzeti Múzeumba. A település határában található Király-dombot (Királyhalom) - ahonnan a néphagyomány szerint I. Ferenc József 1892-ben a hadgyakorlatot végignézte - és még vagy fél tucatot is valószínűleg 1932-ben Weber Gyula tárt fel. Az egyik fa sírkamrájából kerülhetett elő az a kora vaskori - unikálisnak számító - bronz- és vaslemezekből összeállított sisak, amelyet ma Szombathelyen a Savaria Múzeum állandó kiállításán láthat az érdeklődő.

A község délkeleti határában, a Cseren, kisebb római táborhely volt, amely a környék biztonságára vigyázott, és valószínűleg a Ság hegyen lévő római castrumhoz tartozott.
Első írásos említése 1302-ből származik, Chenge alakban. A község neve személynévből keletkezett, magyar névadással. Úgy tűnik azonban, hogy Ol néven volt egy 11-12. századi előzménye a településnek, de ez nem pontosan a mai helyén, hanem egy kicsit Ostffyasszonyfához közelebb helyezkedett el. Ezt erősíti, hogy 1650-ből fennmaradt egy Oltelek alakú dűlőnév a két falu közötti területről.
A falut az Ostffy család birtokolta, tőlük leányágon örökölték a Keszyek és a Vidosok. A 17-18. századra már több köznemesi birtokosa is volt, mint a Hugonnay grófok, gróf Cziráky József, és a Budakeszi Weöres család. 1588-ban, 1598-ban és 1610-ben hódolt a törököknek, de tartósan csak Pápa elfoglalása idején adóztak.

A lakosság zöme az ellenreformáció után is evangélikus maradt, egyházközségüket azonban csak 1784-ben alakíthatták újra. Ezután építhették fel barokk templomukat is. A fagerendás mennyezetű épület belsejében három oldalon faoszlopok által tartott karzat látható. A karzat orgona felőli részén található az a pad, amelynek egyik latin nyelvű belevésett szövegét Petőfi Sándornak tulajdonítanak: "Spes confisa Deo nunguam confusa recedit", vagyis: "Az Istenbe vetett reménység sohasem szégyenít meg." A költő 1839. májusától három hónapot töltött a szomszédos Ostffyasszonyfán Salkovics Péter földmérnök házában. A 16 éves ifjú szerelemre gyúlt a csöngei nyugalmazott huszárőrnagy, Csáfordy Tóth Ferenc Róza nevű leánya iránt. A hagyomány szerint a szerelmes költő innen nézte az istentiszteletek alatt Rózát, akihez verseket is írt. A helyiség dísze a szószékoltár, amelyen szépen kivitelezett az utolsó vacsorát ábrázoló olajkép. Előtte vörös kőből faragott keresztelőmedence áll. A templom mögött az Ostffy család 1857-ben állított címeres síremléke látható. Az evangélikus templom udvarán áll az ún. Tessedik-akácfa.

Csöngén, a Rába u. 22. szám alatt találjuk a Weöres-család egykori úri lakát, amelyet Budakeszi Weöres Sándor építtetett 1878-ban. Bár a XX. század legnagyobb költőzsenije nem Csöngén, hanem a szombathelyi Bábaképezdében látta meg a napvilágot 1913. június 22-én, mégis élete végéig a Kemenesaljához és szülőföldjéhez ragaszkodott, akár a hetyei költőóriás, Berzsenyi Dániel. A csöngei evangélikus templomban keresztelték meg, és a helyi evangélikus elemi iskolába járt. A szülőházban ma emlékmúzeum működik, amelyet az önkormányzat a Savaria Touristtal közösen tart fenn.

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu