Csöngei Önkormányzati Hírlevél - 2015. március, 2. szám

Szeretném az értesíteni a tisztelt lakosságot, ismét sikeres pályázatot nyertünk Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett partnerszervezeti regisztráción, 2013 óta lehetõség van arra, hogy Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében kulturális munkást alkalmazunk. A harmadik Kulturális Közfoglalkoztatási Program célja olyan közösségi hálózat kialakítása és mûködtetése, amelyben az egyének tudása, képessége, valamint a helyi társadalom összetartó ereje egyaránt gyarapodhat. A kulturális közfoglalkoztatottak részt vesznek a települési értékek feltárásában, a helyi rendezvények megvalósításában, a helytörténeti gyûjtemények bõvítésében, a közösségi élet újraszervezésében, valamint a kulturális alapellátás bõvítésében új módszerekkel, tevékenységekkel.
A harmadik Kulturális Közfoglalkoztatási Program várhatóan 2016. február 29-éig tart. Sajnos ezt a lehetõséget eddig nem használta ki a falu. Tehát a pályázat lényege:

I. A pályázat célja, területei:

- Az önkormányzatok által ellátandó kulturális, közgyûjteményi feladatokhoz a hiányzó személyi feltételek biztosítása – átmenetileg – közfoglalkoztatottak alkalmazásával.

- Programunk helyi közösségek – civil szervezetek megerõsítése, közremûködés a települési társadalmi-, szociális problémák feltárásában; kezdeményezések és kezdeményezõk támogatásában, a saját erõforrások fejlesztésében.

II. Partnereink lehetnek:

Önkormányzatok (intézményeik, színtereik számára)

III. Finanszírozás:

A program keretében foglalkoztatottak bérét és annak járulékait a Magyar Állam a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon keresztül 100 %-os mértékben biztosítja.

IV.A kulturális- illetve közösségi munkát végzõ közfoglalkoztatott lehet:

- Olyan, a településen élõ, regisztrált álláskeresõ, aki középfokú végzettséggel, valamint alapszintû számítógépes ismeretekkel rendelkezik.

Sajnos a kultúrházra elnyert pályázat elõírásokkal is jár. Negyedévente 5 korcsoportnak kell rendezvényt tartani és ezt fényképekkel és jelenléti ív kitöltésével dokumentálni is kell. Heti 25 órában nyitva is kell lennie. Erre a munkára az önkormányzatnak nincs pénze, ezért jó lehetõség számunkra az, hogy ez közfoglalkoztatás keretében megoldható. A regisztrált jelentkezõk közül Holler Nóra, végzettsége felelt meg az elõírtaknak.

Röviden és tömören egy alkalmazott helyett nem 3 fõ lett, hanem egy fél. A 8 órás takarító-hivatalsegédi állás annyiban változott, hogy 4 órás lett. A Pénzügyi ügyintézõt a Kenyeri Közös Hivatal fizeti. Az önkormányzatnak a 4 órás alkalmazott bérét kell csak fizetnie, mivel nem közalkalmazotti státuszban dolgozik ezért õ csak a minimálbér 50%-át kapja, ami lényegesen kevesebb a közalkalmazotti bér felénél. A START minta program keretében van 5 közfoglalkoztatott, akiknek a bérét 100%-ban az állam fizeti, ha áprilistól lehetõség lesz rá, akkor hosszú közfoglalkoztatás keretében talán megint lesz kettõ, akiknek a bérét szintén 100%-ban az állam finanszírozza. Mivel az állam kivonult a segélyezési rendszerbõl és ezt pénz nélkül átadta az önkormányzatoknak, akkor természetes az, ha közfoglalkoztatás keretében próbálunk minél több embernek segíteni, mert az állam ezt finanszírozza. Az önkormányzat alig több mint 1 millió forintot kapott feladatalapú finanszírozásra, miért kellene ebbõl segélyt fizetni ezeknek az embereknek. Az állam, ha csak közfoglalkoztatás keretein belül hajlandó nekünk segíteni, akkor kénytelenek vagyunk ezt a lehetõséget megragadni. Aki igényli, és aki akar dolgozni az most is bekerülhetett a programba és lehetõségeimhez mérten szívesen segítek ezután is. A közfoglalkoztatottak határozott idejû (5 hónap, ill. 11 hónap) szerzõdéssel vannak alkalmazva.

Sajnos nem ez a legfontosabb problémám. A csatornázási ügy után a tûzoltó készülékekrõl is kiderült érvénytelenek. Sajnos 2013 –ban voltak a készülékek utoljára felülvizsgáltatva. A Weöres háznak még a címe sem szerepel a kéményseprõi nyilvántartásban, nemhogy a kötelezõ díj befizetése. Ezeknek, ill. a tûzvédelmi szabályzatoknak az ára megint több százezer forint és ez olyan pénz, amit hanyagság miatt dobhatunk ki az ablakon. Rövid idõn belül csak a felelõtlenség és a hanyagság miatt 3 millió forint elszáll és még csak az év elején vagyunk.
Sajnálatos tény, hogy a celldömölki gyepmester betegsége miatt a kutyabefogás egy idõre szünetel. A faluban él egy osztrák hölgy, (Karin) akivel sikerült megegyezni, õ kapcsolatban áll egy Állatvédõ alapítvánnyal, befogja és befogadja a kóbor kutyákat és az alapítványon keresztül gazdát is keres nekik. Ezt nagyon szépen köszönjük.


Most pedig válaszolnék Babos Zoltán levelére.

Zalaispa illegális hulladéklerakó
„A csöngei hulladéklerakó felszámolását az önkormányzat anyagilag nem tudta felvállalni. A társulás 2011 októberében nyújtotta be pályázatát, és a pro-jekt megvalósításához 90 %-os támogatást nyert, mintegy 50 millió forintot”

forrás: www.dontwasteit.hu

Az utak javítására megkaptam az ajánlatokat amit már több emberrel megosztottam a faluban és mivel jeleztem,hogy falugyûlés keretében szeretném megbeszélni önökkel ezért nem titok.
A járdák felújítása szintén nem titok arra valószínû önrészként 1-1.5 millió forintot kell beten-ni,mert az állami támogatás nem fedezi. Az csak a közmunkások bérének 20%-ig terjed.

Eddig sem ragaszkodtam a polgármesteri székért és ezután sem fogok, ha nem úgy teszem a dolgom, akkor én önként távozom. Elég szomorú, hogy 20 év nem volt elég az önkritikára. Nekem 5 év is elég lesz.

Közfoglalkoztatás: Babos Zoltán jobban tette volna, ha tájékozódik, mielõtt butaságokat irkál. A faluban 16 regisztrált munkanélküli van. Én mindenkit megkerestem vagy személyesen, vagy telefonon, hogy ki akar részt venni a programban. Sajnos van, aki a kora, vagy betegsége esetleg áldott állapota miatt nem tudta vállalni, de volt olyan is, aki nem akart dolgozni. Miért kellene lemondani ezért az állami pénzrõl? Igen, a két Kenyeri közmunkás az õ falujának a rendbetételén dolgozik. Miért nem csapkodták az asztalt annak idején, hogy a járdákat állítsák helyre?
Most nem kellene ezt saját pénzbõl megtenni.

Szociális tûzifa: Igen annyi közük van hozzá, hogy a Celldömölki Közös Hivatal iktatása szerint 2014. október 03-án adták be a pályázatot és én már ezt a beadott pályázatot írtam alá az átadás-átvételkor. Nekik pont annyi közük van hozzá, mint nekünk. A pályázat beadását még a celliek intézték.

Járási hivatal hatáskörébe átkerülõ dolgok: A 8 órás ügyintézõ az pénzügyes végzettségû, de õ végzi a települési, önkormányzati segélyek ügyintézését is. Én nem tartom elképzelhetõnek, hogy bármilyen cégnél ezt varrónõi végzettséggel ellehetne látni, sajnos már a fordítottjával találkoztam. Mindenki maradjon a kaptafánál.

Polgármester hibázott. Digitális világban élünk. Minden információ email-ben érkezik, mint ahogy ez az értesítés is. Mindenkinek külön-külön réginek, újnak egyaránt. Arról én nem tehetek, ha valaki nem érti az idõk szavát és nem tud számítógépet kezelni. Ha a gyerekemnek órája lesz, azt neki mondják meg nem nekem.


Legrövidebb út: 2014. augusztusában én olyan messze voltam a polgármesterségtõl, mint Makó Jeruzsálemtõl. Bár akkor a kedves felesége ingája kimutatta, hogy én nekem semmi esélyem. Ezért nem is tudom, mirõl beszélünk.

Visszautalások: Ha saját magából indul, ki akkor biztos nem fogom jobban csinálni. Most õt idézném idõsek napja elõtt „miért nem hívunk 200 ezer forintért sztárvendéget?” Ha 300 ezer forintot õk különítettek el (még az elõzõ testület) erre a rendezvényre és ennyiért sztárt hív, akkor mibõl lett volna a vacsora és az ajándékozás. Vagy nem tudja mit fogadott el?
Másik idézet testületi ülésen „most van pénzünk, miért nem költjük el?” (Vagy eddig ez így történt?)
A Binder Kft. valóban utalt decemberben még iparûzési adót 24 millió forintot. Viszont ezt és az elõzõ évi maradványt mi lekötöttük (35 millió). Ha 20 éves képviselõsége alatt tisztában lett volna a dolgokkal, akkor tudná, hogy a decemberben utalt pénz csak május után lesz biztosan a miénk, mert túlfizetés miatt ezt a cég májusig visszakérheti. Tehát, hogy költhetném el azt a pénzt, ami még nem a miénk? De azért megkérdezném, a korábbi évek Binder Kft. által utalt pénzei hol vannak? Nem egy éve van itt a cég. Tudtommal a lakosság becsületesen fizette a csatornázásért a pénzt, akkor ez tovább miért nem ment. Minden egyes forintról eltudunk számolni, nem vacsoráztunk önkormányzati pénzen és nem is fogunk. Minden pénz bevételezve van, még a vásárokért kapott pénzek is. Sajnos mivel már közel 3 millió elment a semmire, ezért sajnálnék több százezer forintot fizetni egy külsõs cégnek az utóbbi 10 év átvizsgálásáért. Mivel ez nem az én pénzem ezért errõl is döntsünk közösen falugyûlésen.


Ezennel szeretettel várok mindenkit 2015. március 21.-én 18.00-kor falugyûlésre, ahol beszélgessünk utakról, pénzekrõl és bármirõl.Nyéki Sándor
polgármester


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu