Csöngei Önkormányzati Hírlevél - 2015. február-március

A nemzetközi nõnap alkalmából ezzel a pár sorral szeretném köszönteni a falu asszonyait, lányait.

Nõnapi Köszöntõ

Itt van a Nõk Napja, eljött most hát végre
Bánatot és bút, s bajt most hát félre téve
Lehajtott fejjel a Tiszteletet adjuk
Mert a Nõi nemtõl a Világot meg kapjuk

A nõi nem, nem más, mint az Isten fénye,
Örök szépség s öröm örökös emléke.
Nem létezne a Világ a Nõi nem nélkül,
Hiszen minden érzés a Nõi nemre épül.

Anya, Gyermek, Szeretõ és Barát
Õk, akik meghallják öröm s bánat szavát.
Õ lesz, élted párja kinek gyermekeid nemzed
Õ lesz ki mindenben ott lesz, bíz melletted.

Légy hát büszke arra, hogy nõként jöttél a Világra
Így lett veled teljes a teremtés imája
Ezért szeretjük mi hát a Nõi nemet
S gyarló ember az ki nem ad tiszteletet.Hírek

Kötelességem tájékoztatni önöket arról, hogy a képviselõ testület összetételében változás állt be. A két lemondott képviselõ társamat a lakosság választotta meg, ezért õket kellett volna képviselniük. Azon a véleményen vagyok, hogy hála isten nem úgy mûködik a dolog, hogy a polgár-mester vagy a képviselõk döntik el azt, hogy ki legyen polgármester illetve képviselõ. Ha valaki indul, a választáson akkor azt azért tegye, mert a lakosság érdekeit szeretné képviselni és ne a sajátját. Tehát, ha valaki vállalja a jelölést illetve, ha megválasszák, akkor teljesen mindegy, hogy hívják a polgármestert vagy a képviselõt, mert mindenkinek azért kell dolgoznia, hogy a falu érdekeit szolgálja. Ennek nem szabadna egyéni érdekekrõl, sérelmekrõl szólnia. Azt, hogy a két képviselõ miért mondott le, illetve az utánuk következõk miért nem vállalták a felkérést, azt nem kell megindokolniuk. Viszont, ha az volt a cél, hogy így a testület feloszlik és ezzel új választás lesz, azokat el kell keserítenem, mert a képviselõ-testület a törvény szerint akár 3 fõvel is mûködõképes lenne. Tehát a lényeg Babos Zoltán és Csõre Lajos lemondott képviselõi tisztségérõl. A listán szereplõk közül egyedül Kutasi Lajosné vállalta el a tisztség betöltését.
Azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy törvényi elõírás a képviselõknek és a polgármestereknek, hogy a megválasztásukat követõ 30 napon belül kérelmezniük kell a köztartozásmentes adatbázisba való felvételüket, ezt a testület elõtt igazolniuk kell. A NAV megállapítja, hogy a kép-viselõnek van-e köztartozása, ha van, akkor az adatbázisba nem veszi fel. Errõl az adózót elektronikusan és írásban értesíti. A hivatal a törlésrõl írásban értesíti a képviselõ-testületet és a kormányhivatalt is, ha az értesítés kézhezvételétõl számított 60 napon belül nem rendezi a tartozását, akkor méltatlansági eljárás keretében a mandátuma megszûnik. Sajnos ezt a régi képviselõ-testületben egyik képviselõ nem volt hajlandó megtenni. Az õ mandátuma mindenképpen meg-szûnt volna. Kutasiné már a felkérést követõ napon regisztrált az ügyfélkapun és kérte az adatbázisba való felvételét. Tehát a törvényi elõírásokat betartotta.

Egy másik mendemondának is szeretnék véget vetni, mivel szeretek tiszta vizet önteni a pohárba és úgy gondolom, hogy legrövidebb út az egyenes. Tehát a hivatalban van egy fõállású pénzügyi ügyintézõ, akit a Közös Hivatal fizet. Senkinek nem mondtunk fel és senkit nem küldtünk el. Mi minden szerzõdést azért vizsgáltunk felül (telefon, internet, munkaszerzõdés) hogy ahol lehet, megfogjuk a pénzt így több jut fejlesztésekre, felújításokra. A takarító-hivatalsegédként dolgozó kolléganõ a munkaszerzõdése szerint 4 órában az iskolában takarított, ami megszûnt, ezért nem volt indokolt, hogy ez a munkakör továbbra is 8 órás legyen. Fel lett neki ajánlva a munkakör 4 órában, de ezt õ nem fogadta el. A legnagyobb probléma nem a 4 órával volt, hanem a kifogása az volt, hogy miért nem kap kulcsot a hivatalhoz és az irattárhoz. Sem neki sem az õt váltó dolgozónak nem fogok kulcsot adni, mert úgy gondolom a hivatalban elhangzott bizalmas információk, íratok csak önökre és az ügyintézõre tartozik ahhoz senkinek semmi köze. Ami a hivatalban az ügyfél és az ügyintézõ között elhangzik az nem közügy, hanem magánügy. Tehát részemrõl ez nem személy függõ. Én ezzel a témát lezártnak tekintem.

Van még egy tartozásom. Az önkéntes tûzoltó egyesület elnöke Molnár Tibor lemondott, majd egyhangú szavazással Bakonyi Gábort választotta elnöknek a tagság. Ezúton is szeretnék gratulálni és biztosítani a tûzoltókat, hogy amennyire csak lehet, az önkormányzat segíteni fogja õket, mert sajnos csak ez az egy civil egyesület mûködik a településen. Ha bárki szeretné felajánlani az adója 1%-át a tûzoltó egyesületnek az a következõ adószámra teheti ezt meg:18896668-1-18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elfogadták a START minta program keretében benyújtott pályázatunkat. Ez 2015 03.01-tõl 07.31-ig tart. Ennek keretében a Dózsa, az Ady és a József A. utca egyes részein történõ felújítást fogadták el összességében 600 méter hosszban. Mindenképpen meg kell említenem, hogy a Kál-mán Gyula bácsi társadalmi munkában felajánlotta a segítségét, sõt még szükség szerint felhasználható anyagban is segítséget nyújt. Minden tiszteletem az övé és természetesen a hozzá hasonló embereké, akik önként szeretnének tenni valamit a faluért. Remélem a következõ program keretében a többi utcában is történhet a felújítás.

Nemzeti ünnepünk alkalmából az Ostffyasszonyfai általános iskola tanulói adnak ünnepi mûsort a kultúrházban 2015.03.14-án 17.00-kor. Sajnos én munkahelyi elfoglaltság miatt, az alpolgármester asszony pedig fellépés miatt nem tud részt venni az ünnepségen, ezért Buzás Jenõ igazgató úr mond ünnepi beszédet. Mindenkit nagy szeretettel várunk.

A Berzsenyi Könyvtár jóvoltából sikeresen pályáztunk kulturális programokra, ennek keretében február 06.-án a Tarisznyások együttes adott fergeteges mûsort a kultúrházban. A következõ fel-lépõ a Szamóca bábszínház lesz 2015.03.20.-án 15.30-kor a kultúrházban. Ez nem kimondott bábszínház, hanem tulajdonképpen két bohóc (akik az életben egy párt alkotnak) elõadása, ezért szeretettel látjuk a gyerekeket és a felnõtteket egyaránt.

Sajnos a csatornázás miatt még van a falunak és lakóinak tartozása, mivel ezt az elõzõ vezetés nem rendezte. A cég 2012-ben pert nyert a Cserhát Víziközmû Társulattal szemben, aminek Csönge Község Önkormányzata is a tagja. Most van olyan lehetõségünk, hogy az OMS Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság a fennálló kamatokkal terhelt összeg 64.351.234 Ft. A tartozásból elengedi a kamatokat, csak a tõketartozást szeretné megkapni. Így kiszámolták az egyes településeknek bekötésekként 15.000 Ft –ot kell fizetnie. Ez Csönge esetében:2.469.243 Ft, ha ez meg történik, akkor az OMS Kft Csönge Község Önkormányzatával, valamint Csönge Község lakosaival szemben semmilyen jogcímen további igényt nem érvényesít. Mivel nem szeretném sem a lakosságot, sem a falut olyan helyzetbe hozni, hogy még évekig pereskedjünk és a végén még többet fizessünk ezért a pénteki testületi ülésen errõl mindenképpen határozatot hozunk. Sajnos az elõzõ vezetés elkövetett egy hibát, mert tavaly erre lett volna pályázati lehetõség, amit Kenyeri és Pápoc kihasznált, ezért õk ezt pályázati pénzbõl fizethetik ki. Remélem a volt kép-viselõ testület megtudja magyarázni, miért nem fizettek évekig, mert ez a pénz az idei fejlesztések terhére megy el. Sajnos. Viszont, ha ez az ára annak, hogy a falut és lakosait békén hagyják, akkor ezt elõbb vagy utóbb, de mindenképp rendezni kell.

Tisztelettel: Nyéki Sándor
polgármester


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu