Csöngei Önkormányzati Hírlevél - 2014. november

Kedves Olvasó!

Ön a Csöngei Önkormányzati Hírlevél elsõ számát tartja kezében. A kiadvány a falunkkal kapcsolatos történéseket, információkat hivatott ezen túl havi rendszerességgel eljuttatni a Csöngeiekhez.
Véleménye fontos számunkra, ezért kérem, hogy a Hírlevélben szereplõ elérhetõségeinken keresztül juttassa el hozzánk észrevételeit, kérdéseit, hogy a kiadványban valóban a lakosságot foglalkoztató, közérdekû híreket tegyük közzé.

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2014.11.18-ÁN FONTOS DÖNTÉST HOZOTT

1. Csönge Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2014. november 18-i ülésén egyhangú szavazással elfogadta a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalból történõ kilépést és egyhangúan elfogadta a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz történõ csatlakozást 2015.01.01-tõl.
Ez tulajdonképpen azért volt fontos, mert Celldömölknek fizettünk évi 3 millió forintot. A Kenyeri Közös hivatalnak pedig nem kell hozzájárulást fizetnünk, és foglalkoztathatunk egy 8 órás gazdálkodási ügyintézõt, melyet a közös hivatal fizet.

2. Csönge hátrányos helyzetû település, és már 2014. évben is pályázhatott volna START munka projektre, de ez sajnos nem történt meg. Viszont most a testületi ülésen elfogadtuk, hogy pályázunk. Én 3 fontos projektet tartottam számunkra elfogadhatónak:

1. Belvízelvezetés
Csönge természeti adottságainál fogva a Rába folyó ártere, belvízzel sújtott település.
A belvízelvezetõ árkok karbantartása nemcsak a belvizes téli idõszakok feladata, a megelõzés is nagyon fontos. Ebben a programban a meglévõ belvízelvezetõ árkok karbantartása, tisztítása a cél. Mivel az árkok több helyen elzáródtak vagy már teljesen eltûntek ezért az esõvíz is hatalmas problémát jelent. Az utcákról a víz nem az árkokba folyik, hanem a házak udvarára. A falu magasabban fekvõ utcáiban pedig sajnos egyáltalán nincs kiépítve a víz elvezetés, így az onnét lefolyó víz az alacsonyabban fekvõ utakat kimossa. A befogadókba vezetõ árkok évenként legalább kétszeri kaszálást-gazolást igényelnek, ami ahhoz szükséges, hogy a településen keletkezõ káros vizeket mielõbb, károkozás nélkül tudjuk bevezetni a befogadó csatornákba.

2. Közúthálózat javítása
A falu közúthálózatának, járdáinak felújítása feltétlenül szükséges. Az utóbbi évek el-hanyagolása miatt az utak, járdák állapota kritikussá vált, mintegy 80 %-uk a baleset-mentes közlekedés követelményeinek nem felel meg. A további romlás megelõzése, a balesetek elkerülése érdekében a különösen rossz állapotú útszakaszok felújítását el kell végezni. Ezeken a szakaszokon az útalap építési és járdaépítési munkálatokat a programban felvett dolgozókkal oldjuk meg. Természetesen ez anyagköltséggel is jár. A sérült, hiányos aszfalt javítása, kátyúzása mellett a járdák felújítása, illetve az utak mellett lévõ vízelvezetõ árkok karbantartása (KAPCSOLÓDÁS a BELVÍZ ELVEZETÉSI PROJEKTLÁBHOZ), ami a tavaszi hónapokban az olvadások okozta bõvebb vízfolyások miatt fontos. Felmérés készült a falu útjairól. Ez alapján azon utak felújítása, karbantartása, és környezetének rendbetétele valósul meg, amelyek balesetveszélyesek. A munkák elvégzése után javulhatna a polgárok közérzete.

3. Helyi sajátosságra épülõ közfoglalkoztatás
A falu közterületeinek karbantartása, gazos, bozótos, elhanyagolt területek rendbetéte-le, virágosítása. A Weöres Sándor emlékház külsõ és belsõ karbantartása, kerítés fel-újítás és egy parkoló kialakítása. Temetõnél parkoló átalakítása, esetleg az orvosi rendelõ elõtti tér kialakítása parkolónak.
Nem mellékesen ez a program lehetõvé teszi, hogy minimum 15 munkanélkülinek köz-foglalkoztatás keretében munkát adjunk, mivel programonként 5 fõ igényelhetõ.

Az idõsek napját 2014. 11. 23-án 14.00-kor tartjuk. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy mik voltak a lehetõségeink, és ezzel elkerülhetjük a pletykákat. Az egész rendezvényre 300 ezer forint volt elkülönítve. Az egész rendezvényt (ajándék, megvendégelés, programok) ebbõl az összegbõl kell megvalósítanunk. Lehetõség volt a boltban levásárolható utalvány (sajnos Celldömölkön azt a tájékoztatást kaptam, hogy ez tavaly 3 ezer forint volt, õk ezt így utalták. Viszont én mindenkitõl úgy tudom, hogy csak 2 ezer forintos utalványt kaptak, ezért ezt a lehetõséget elvetettük az ellentmondás miatt is). Adhattunk volna Erzsébet utalványt, de azt meg 51%-os adó terheli (ami 2 ezer forintnál már 3 ezer ami ugye 117 fõvel számolva már meghaladná a keretünket) . Ezért a harmadik lehetõséget választottuk, ami mindenkinek egy kis ajándékcsomag (alapvetõ dolgokkal), egy bõséges hidegtál, és természetesen az innivaló. Tudjuk, hogy mindenkinek nem tudunk a kedvére tenni, de úgy gondoltuk ez önöknek jár. Ezért is nem hívtunk meg senkit mivel ez az önök napja, nem a polgármesteré, nem a képviselõké és nem is a jegyzõé. Külön köszönettel tartozom az óvodásoknak, az iskolásoknak legfõképpen a Bolla Katalin tanárnõnek, aki szívesen elfogadta a diákok felkészítését, a Kenyeri Citerazenekarnak, akik teljesen ingyen vállalták a rendezvényen való részvételt. Természetesen szeretném megköszönni a falu asszonyainak a segítséget, akik társadalmi munkában önként vállalták, hogy segítenek a tálalásban, fel-szolgálásban.

Szeretném még tudatni, hogy 2014. 12.05-én a kultúrházban Mikulás ünnepséget tartunk, az ezzel kapcsolatos meghívók is kézbesítésre kerülnek. Már elõre itt szeretném megköszönni Kálmán Adrien áldozatos munkáját. Tulajdonképpen az egész Mikulás napi ünnepség szervezése az õ érdeme.

Természetesen karácsonyi ünnepséget is tartunk, ennek idõpontjáról tájékoztatni fogjuk önöket.

Tisztelettel:

Nyéki Sándor
polgármester

A hírlevél szerkesztõségének elérhetõsége: Polgármesteri Hivatal; 9513 Csönge, Dózsa u. 23.
tel.: 95/395-001; e-mail: csongepolg@gmail.com

Észrevételek, kérdések leadhatók a hivatalban.


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu