Csöngei Önkormányzati Hí­rlevél - 2016. május

Mivel már az év egyharmada eltelt és a beruházásaink egy része már megtörtént, ezért ebben a hírlevélben egy kicsit „untatnám” Önöket számokkal, beszámolókkal.

Korábban már jeleztem, hogy TOP pályázat keretében konzorciumi pályázatot nyújtunk be belterületi csapadékvíz elvezetésére.
A tervek elkészültek és a pályázat időben benyújtásra került. A tervező cégnek 450 ezer forintot fizettünk a tervek elkészítéséért. A pályázati tervezés végeredményeképpen, 26 millió forintos beruházás valósulna meg a faluban.
A tervek szerint a Szabadság utca egyik oldalán, Béke utca egyik oldalán, Petőfi utca mindkét oldalán kialakításra kerülne egy burkolt árok, természetesen a házak előtti kapubehajtóknál áteresszel. Viszont nem szeretnék ennyivel megelégedni. Az előzetes felmérések alkalmával mindenképp beterveztem a Kossuth és a Rákóczi utcákban is a csapadékvíz elvezetését. Itt a helyszűke miatt úgy beszéltük meg a tervezővel, hogy valószínűleg csak burkolt folyókás megoldás lehetséges.
Erre a projektre, a megyére, a városok nélkül 1.1 milliárd forint jut. Remélhetőleg ez azt jelenti, hogy a kisebb települések is sikerrel veszik ezt az „akadályt”.


Most pedig térjünk rá az eddigi beruházásokra.

Új aszfalt burkolatot kapott a Béke utca és a Hivatal előtti tér. Murvás-bazaltos burkolatot kapott az „A” jelű utca. Ezeknek a költsége-és most forintra nem pontos számot fogok mondani- 10.5 millió forint volt.
Elkészült a játszótér és új hintát kapott az óvoda. Ennek az összköltsége 1.3 millió forint volt.
Korábban jeleztem, hogy vásárolni fogunk egy kisteher autót. Ez megtörtént.
A költségvetést ez nem terhelte meg plusz kiadással, mivel az előbb említett kettő beruházást sikerült úgy megvalósítanunk, hogy az ott „megspórolt” pénzt tudtuk így felhasználni.
Az autó teljes költsége 1.250 ezer forint. Ebben benne foglaltatik a friss szervízelés is, mivel ebben is emberek utaznak, így az Ő biztonságuk a legfontosabb. Ezt tettük a busz vásárlásakor is. Sőt ott mindenkire, aki igénybe veszi a buszt, még biztosítást is kötöttünk.

Tudom, hogy lesznek olyanok, akik felteszik a kérdést. Mi szükség van a teherautóra?

A busz az nem áruszállításra való. Így minden a "helyére" kerül. A falubusz szolgálja a lakosságot, a teherautó pedig a dolgozókat, de legfőképpen a "munkát", mert ő egy igazi munkásautó. Eddig is nagyon sok segítséget kaptunk a faluban, de a végtelenségig nem szabad kihasználni senkit ( a kétkedők valószínű nem így gondolkodnak).
A teherautó érkezésével egy "kicsit" önállóbbak tudunk lenni. Vannak olyan munkák, amihez anyagot kell vásárolni (cement, kavics, homok, stb.), ezt most könnyebben meg tudjuk oldani.
Véleményem szerint érdemi és minőségi munkát - és örömmel mondhatom, hogy a testület tagjai is egyetértenek velem- csak megfelelő gépparkkal lehet végezni. Az elmúlt egy évben 4 millió forintot fordítottunk ilyen jellegű beruházásra. Ebből 3 millió saját erő, 1 millió pedig a közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatás volt.
Örömmel mondom, hogy már van teherautónk, fűnyíró traktorunk, fűnyírónk, 3 db fűkaszánk, áramfejlesztőnk, kompresszorunk, hegesztőtrafónk, motoros permetezőnk, motorfűrészünk és a megfelelő kézi és kerti szerszámaink. 
A megfelelő felszerelés falugondnokunk és a közfoglalkoztatottjaink mindennapjait és munkáját könnyíti meg.
Az Ő munkájuk pedig a lakosság és a falu érdekeit szolgálja.
Ezen az úton haladunk tovább, mert első a FALU.


A temetőben is megkezdtük a munkákat. A hűtőház kívül-belül új festést kapott. Nem azért mondom, de ez, ami most „felújításként” történt, talán olyan 20 ezer forintba került. Most szívesen megkérdezném, hogy akkor miért nem lehetett évente ráfordítani egy „kisebb” összeget?
Már kettő árajánlat van az asztalomon és a héten talán még érkezik kettő a ravatalozó tetőszerkezetének a felújítására. Az épület kapna egy nyeregtetőt, ami előre meg lesz hosszabbítva 5 méterrel. Természetesen új cseréppel, de új tetőt kapna a hűtőház is. A terveim szerint a kaputól a ravatalozó belső oldaláig pedig feltörjük a bitument és kivágjuk a két fenyőfát, mert balesetveszélyes. Ez a közel 70 m2 pedig kap egy aljzatbetont, majd leburkolásra kerül 40x40 járdalapokkal. A várható összköltség előreláthatólag 3 millió forint körül lesz. Ez több mint, amit beterveztünk, de ide is jut a „megtakarításból”.
A tetőszerkezetet építését vállalkozó fogja végezni. A többit viszont megoldjuk magunk. Sajnos itt vagyunk egy kicsit „bajban”, mivel a közfoglalkoztatottak beiskolázásra kerültek. Ezt nem mi döntöttük el, de így nagy valószínűség szerint nélkülözni kell őket majdnem kettő hónapra. Tehát addig nem törjük fel a bitument, amíg nem biztosított a munka befejezése. Én a részemről bármilyen segítséget-természetesen nem anyagi, hanem fizikai munkát-szívesen fogadok, mert közös érdekünk az, hogy a ravatalozó és az előtte lévő tér minél előbb rendben legyen.


Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület jubileumi ünnepsége nagyon jól sikerült. Ehhez fűznék hozzá pár gondolatot.
Szeretném megköszönni mindazoknak az önzetlen segítséget, akik sokat tettek azért, hogy a tűzoltó egyesület 135 éves születésnapi rendezvénye ilyen jól sikerüljön. Rengetegen dolgoztak a háttérben azért, hogy a rendezvény sikeres legyen.
Köszönet a finom ebédért az ott "szolgálatot" teljesítő önkénteseknek.
A konyha és az óvoda dolgozóinak a finom lángosért és a szuper műsorért. 
Nem mellékesen köszönet az óvodás gyermekek szüleinek és a nyugdíjas klub tagjainak, akik nem csak a "munkából" vették ki a részüket, hanem színvonalas műsorukkal is szórakoztatták a közönséget. 
Büszkeséggel mondhatom, hogy számomra megtiszteltetés ezért a faluért és ezekért az ÖNZETLEN és LELKES emberekért "dolgozni".
Én nagyon büszke vagyok RÁTOK és joggal lehettek azok MAGATOKRA ti is.

Sajnos hallottam, hogy többen kikezdték a nyugdíjas klub tagjait. A magyar ember már csak ilyen. Én csak azt tudom tanácsolni Nektek, Önöknek és a szülői munkaközösség tagjainak,- természetesen a dolgozókat sem kihagyva-, hogy ne foglalkozzatok senkivel. A lényeg, hogy egymás társaságában jól érezzétek magatokat és akárki-akármit mond, legyetek büszkék magatokra, mert a fellépésen rengeteg volt az „idegen”, mégis hatalmas sikeretek volt. Az ilyen visszajelzések adnak szerintem új impulzusokat és nem a „rosszmájú emberek” megjegyzése. Részemről továbbra is szívvel-lélekkel támogatlak benneteket és tudom, hogy a testület minden tagja így gondolja.

Lehet, nagyon sok embernek nem tetszik, ami a falunkban történik. Én viszont örülök neki, hogy az eddig „bezárt szellem kiszabadult a palackból” és a FALU elkezdett élni.
Gondok, problémák, mindig lesznek, de amíg „élvezzük” egymás társaságát és tudunk egymás sikereinek örülni és legfőképpen egymást segíteni és elfogadni, addig nem kell foglalkoznunk a „rosszindulatú” emberekkel.

Ezért mindenkinek ajánlanám ezt a verset.


Juhász Gyula

Május

Vén harcos én, ma békét hirdetek,
Virággal verve meg a szíveket.
Egy új kiáltványt írok s érezem,
Hogy ez az ige egyszer tett leszen:
Ember, légy végre ember újra már,
Ne ordas farkas és halálmadár!
Nem bús robot, de boldog munka kell,
Melynél a szív bízó taktusra ver.
Új szent szövetség kösse össze mind
Embertestvérek jó reményeit!
Ez áldott föld ne temető legyen,
De kert, amely több jóságot terem!
Ember, magyar, ma még élő halott,
Legyen majális minden egy napod!
Vén harcos én, ma békét hirdetek:
Legyen szerelmünk már a szeretet!Ezúton szeretném köszönteni azokat a lakosokat, akik ebben a hónapban, ünneplik illetve ünnepelték a névnapjukat és születésnapjukat. Isten éltesse önöket még sokáig erőben, egészségben.

Kaptam a Zalaispától egy levelet. Amelyben felszólítottak, hogy módosítsam a rendeletünket, mert nem felel meg a törvényi feltételeknek. ( A hulladékszállítás is állami kézbe került, a szolgáltató csak, mint szállító marad meg, a számlázást az állam végezné.)
A lényeg „most jutott eszükbe”, hogy be kellene tartani egy 2002-es törvényt, ami alapján a faluban hetente kellene elszállítani a hulladékot.
Nem kell hozzá nagy matematikai tudás, hogy ez azt jelentené, duplájára nőne a szemétszállítás díja.
Én is írtam egy levelet, most ebből idéznék Önöknek.

„A heti rendszerességgel történő szemétszállítás anyagiakban jelentős mértékben (duplán) megterhelné a lakosságot (természetesen az idei évben az önkormányzatot, mivel mi vállaltuk fel a lakosság helyett a számla fizetését). Erőből és átgondolatlanul nem kívánunk, sem magunk, sem lakosaink ellen intézkedni, mivel az újonnan megalakuló Koordináló szerv alapvető célja az, hogy a rezsicsökkentés vívmányait megőrizze.
Természetes hajlandó vagyok a szerződés módosítására, mert én szeretem betartani a törvényeket. Viszont akkor ez is történjen a törvényes kereteken belül.
A 386/2014.(XII.31.) Korm.rendeletben leírtak szerint kérem az 5.pont 7.§ 1a) és 1b) pontjában leírtak szerint biztosítani a lakosság részére a gyűjtőedényzeteket a következők szerint:
120 literes helyett 80 literest,
az egyedülállók részére a 80 literes helyett 60 literest.
Természetesen sem az önkormányzat, sem a lakosság nem vállalja át ennek a költségeit, mivel Önök a lakossággal nem is kötöttek szerződést. A szolgáltatóváltás az Ő tudtuk nélkül történt meg. A hulladék pedig egyáltalán nem lett több.
Természetesen módosítani fogjuk a rendeletet, amennyiben a szerződés módosítása a fentiek szerint megtörténik, vagy ha a törvényességi felügyeletet ellátó szerv erre felszólít. „

Még egy nagyon fontos dolog.

Érkezett hozzám kettő javaslat, egymástól függetlenül. Mindkettő lényegében arra irányul, hogy méltóképpen adózzunk Dr. Mesterházy Gábor volt háziorvos emléke előtt.
Bagics Zoltán barátom javaslata érkezett először. Az Ő javaslata az volt, hogy az „A” jelű utcát nevezzük el a doktor úrról.
Vági Istvánné Judit pedig azt javasolta, hogy az orvosi rendelőn egy emléktábla elhelyezésével adózhatnánk a doktor úr emlékének.
Személy szerint én mindkét javaslatnak nagyon örülök és szerintem nincs a faluban olyan ember, aki nem értene velük egyet. Bárkivel is beszélek, mindenkinek van egy kedves története.
Ez a két javaslat hűen tükrözi azt, hogy aki sokat tett ezért a faluért és az itt élő emberekért, azt nem lehet elfelejteni. Dr. Mesterházy Gábor ilyen ember volt. Ha van valaki, aki megérdemli, hogy utcát nevezzünk el és emléktáblát állítsunk a tiszteletére, az Ő.
A héten a testületi ülésen mindkét javaslatot tárgyalja a testület, de már most leszögezhetem, hogy ennek részünkről nem lehet semmilyen akadálya. Én a családdal már felvettem a kapcsolatot és büszkén mondom Judit és Zoli, hogy örömmel vették a javaslataitokat.
Tisztelettel: Nyéki Sándor
polgármester


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu