Csöngei Önkormányzati Hí­rlevél - 2016. február

Csöngei Önkormányzati Hírlevél
2016. február

A képviselő testület 2016.január 29-én tárgyalta az idei költségvetést. Tulajdonképpen a legfontosabb kérdésekben
sikerült megegyeznünk, így a költségvetés fő számai elfogadásra kerültek.
A tervezett bevételeink és kiadásaink összege: 71 960 000 Ft. Az ülésen javaslatot tettem a testületnek az óvoda átszervezésével kapcsolatban. A javaslatom az volt, hogy őrizzük meg a függetlenségünket és a Csöngei Weöres Sándor Óvoda maradjon önálló intézmény. Ebben természetesen nagy segítségemre volt az, hogy a konyha le lett választva az óvodáról, így teljesen átlátható lett a gazdálkodás. Örömmel mondhatom, hogy a testület teljes egyetértésben elfogadta ezt a javaslatot. Ellenszavazat nélkül sikerült elfogadni az idei évre
betervezett felújításokat és beruházásokat is. Tehát elfogadásra került a Béke utca felújítása, a játszótér megépítése és a kamerarendszer telepítése is. A temetőre szánt 2 millió forint szintén elfogadásra került. Nem tudom, hogy mi fér bele a felújításra szánt 1,5 millióba, de el
kell kezdeni a ravatalozó renoválását, ez biztos. Nagyon fontos itt megemlítenem, hogy módosításra került a szociális rendeletünk. A már korábban beharangozott tervemet elfogadta a testület. Így az óvodás és általános iskolás gyerekek mellett a nappali tagozaton tanuló diákok is 5000 Ft beiskolázási segélyt fognak kapni alanyi jogon. Természetesen továbbra sem mondok le a pályázati lehetőségekről sem. Viszont a jegyző asszonnyal részt vettünk a Széchelyi 2020 keretében még december elején a Terület és Településfejlesztési Operatív Programmal (TOP) kapcsolatos információs napon. A program 6 fontos prioritásra épül.

1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében.
2. prioritás: Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása.
3. prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken.
4. prioritás: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése.
5. prioritás: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések).
6. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés.

Röviden és tömören úgy fogalmaznám meg a dolgot, hogy ezeknek a pályázatoknak a nagy része (99 %) nem a falukra lett kitalálva (sajnos). A TOP pályázati pénzekhez pont az 500 fő alatti települések nem jutnak hozzá. Így sajnos tovább sorvadnak a falvak, mert nincs infrastruktúra, a fiatalok a környező városokba költöznek a munka és a megélhetés miatt, a kis faluk pedig teljesen elöregednek. Ezért kell azon dolgoznunk, hogy olyan élhető falut
alakítsunk ki, ami miatt a fiatalok elgondolkodnak az itthon maradáson. Ettől függetlenül minden számunkra fontos apró lehetőséget meg kell ragadnunk és így is fogunk tenni. Már van tervem, a kocsmával kapcsolatban. Erre feltétlenül pályázni fogunk.

Elérkeztünk egy újabb fontos témához. Ez pedig a konyha ügye. Sajnos be kell látni, hogy a konyha kihasználtsága nagyon alacsony (ez sajnos több okra vezethető vissza). Viszont megszűntetni sem szeretnénk, mert amíg tudjuk ésszerű határokon belül működtetni, addig megpróbáljuk. Azt mindnyájunknak tudomásul kell venni, hogy évi mínusz 5.8 millió forintot nem tud lenyelni a falu. Természetesen én ezt elmondtam a konyhásoknak is, mert ez így korrekt. Tudom azt is, hogy egy konyhát nem lehet nyereségesen működtetni, de meg kell találni azt a megoldást, ami a legkevésbé veszteséges. Kidolgoztam 6-7 alternatívát, ebben
szerepel a bezárás lehetősége és az is, hogy vásárolnánk az ebédet. Most volt egy revizori vizsgálat a konyhán, ami megerősítette azt, amivel sajnos tisztában voltam. Tanácsot kaptam, hogy el kell gondolkodni a bezáráson, mert hatalmas a veszteség. Én mégis olyan lehetőségeken dolgozom, amelyekkel ez a veszteség 2.3-2.8 millió forintra letornázható. Az pedig az elkövetkező 4 évben 10-12 millió forint megtakarítást jelent. Ami nem mellékesen egy
teljes utca rendbetételére elég. Első lépésként csökkentenünk kell a konyhai létszámot. Második lépésként bevezetésre kerül a szociális étkeztetés, amiről már egy korábbi hírlevélben beszámoltam. Pontosan még nem került kidolgozásra és elfogadásra, tehát még csak tervezet, de kidolgoztam egy lehetőséget csak azért, hogy mégis tudják, hogy mire számíthatnak.

Az elképzelésem a következő:

- a nyugdíjminimum 250%-a alatti (71.250 Ft) jövedelem esetén 400 Ft/adag,
- 250%-400% között (71.250Ft- 118.000Ft) jövedelem esetén 460 Ft/adag,
- 400% felett (118.000 Ft) pedig 520 Ft/adag.

A vendégétkezés költsége pedig 580Ft- 650 Ft-ig terjedő határokon belül kerülne megállapításra.
Ezt sürgősen meg kell tárgyalnunk, mert ha nem lépünk, akkor a konyha nem tud talpon maradni. A testület feladata, hogy gyorsan, megfelelő döntést hozzon. Ebben a helyzetben Önökre is nagy szükség van, ha nem lesz megfelelő számú jelentkező, akkor sajnos 15-20 adag étel miatt biztos, hogy nincs a konyhának létjogosultsága. Viszont azon is el kell gondolkodni mindenkinek, hogy ha egy héten belül, csak akkor étkezik, ha húsétel van és a többi napon
nem, az nekünk veszteség, mert annak az ételnek az előállítása többe kerül, mint mondjuk egy tésztának. Ezért szeretném kérni Önöket, hogy együtt próbáljuk megmenteni a konyhát és ne legyünk válogatósak. Mindennap tessék meleg ebédet enni a konyháról. Természetesen semmi sem erőszak, de ha nem szaporodik a létszám, akkor csak a bezárás marad. Akkor marad az ebédszállítás, úgy ahogy nyáron is történt.

Korábban már beszámoltam róla, hogy a házi segítségnyújtásban is átkerültünk a Pápoci Egyesített Szociális Intézmény kötelékébe. A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
EGYIK FORMÁJA a HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, melyet valamennyi önkormányzat – a lakosságszámtól függetlenül – köteles biztosítani.

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN
- szociális segítést vagy
- személyi gondozást kell nyújtani.

SZOCIÁLIS SEGÍTÉS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

SZEMÉLYI GONDOZÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉT MEGELŐZŐEN VIZSGÁLNI KELL A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLETET.

A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által
felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATA KERETÉBEN MEG KELL ÁLLAPÍTANI AZT, HOGY AZ ELLÁTÁST IGÉNYLŐ ESETÉBEN
- szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint
- a napi gondozási szükséglet mértékét.

A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

Tehát tisztelettel kérem Önöket, hogy bátran jelentkezzenek, mert ha nő a gondozottak létszáma, akkor még egy szociális gondozót lehetne alkalmazni. Azt viszont szeretném leszögezni, mert a híradásokban megjelent, hogy ez sok intézményben már fizetős.
Itt TELJESEN INGYENES! Az önkormányzat továbbra is azon fog dolgozni, hogy az is maradjon. Viszont ha felsőbb helyeken nem így gondolják, az ellen nem tudunk mit tenni.
Akit érdekel ez a lehetőség az nyugodtan jelentkezzen a hivatalban és szívesen adunk tájékoztatást, mert az igénybenyújtás formája:

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖNKÉNTES,
- az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik.
- ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő.
- A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.


Aranyosi Ervin: Miről szól az élet?

Gondolkodj el kérlek,
miről szól az élet?
Pénz, vagy a családod
tesz boldoggá téged?

Amit pénzért kaphatsz,
mind kacattá válik!
Ilyen kincset gyűjtesz,
egészen halálig?

Egész nap dolgozol,
Őket ritkán látod.
Beszűkül, odavész,
saját kis világod.

Nem látod, gyermeked
lelke hogyan éled.
Kihagyod a csodát!
Más életét éled.

Persze, könnyű ezért
másokat okolni,
– miattuk dolgozol,
mert kell a sok holmi.

Arra hivatkozol
– mások is így élnek!
Ám ők sem szeretnek,
s parancsszóra félnek!

Te sem tehetsz másképp,
a pénz ma az Isten!
Családra, gyermekre
elég időd nincsen.

Gondolkodj el kérlek,
miről szól az élet,
ha azt mások által,
betáblázva éled?


Ezúton szeretném köszönteni azokat a lakosokat, akik ebben a hónapban, ünneplik illetve ünnepelték a névnapjukat és születésnapjukat. Isten éltesse önöket még sokáig erőben, egészségben.

NAGYON FONTOS!

Az utóbbi időben többször előfordult, hogy idegenek adományt gyűjtöttek a faluban, vagy felhívtak idős embereket, hogy az otthonukban orvosi szűrő vizsgálatot tartanának.
Mindenkit arra kérek, hogy az ilyen és ehhez hasonló megkeresések esetén, ne engedjenek be idegent a házukba. Sőt, ha idegen autót látnak, kérem, írják fel a rendszámot, mert akkor baj esetén könnyebb dolga lesz a rendőrségnek. Köszönöm.

A napokban került a kezembe Mesterházy Sándor a KÉT VAS MEGYEI FALU- Ostffyasszonyfa és Csönge- MÚLTJÁBÓL című könyve. Ennek a soraival zárnám a
gondolataimat, mert úgy gondolom ezek a sorok még így 30 év távlatából is nagyon helytállóak és remélem, hogy 30 év múlva is azok lesznek.

" Úgy szokott lenni, hogy az emberek megijednek a feladatoktól, vagy közömbösen veszik. A mi feladatainkat nekünk kell elvégezni. Az ember mindig azt értékeli igazán, amiért megdolgozott. A fiatalságunk is azt becsüli meg, amit fáradtsággal maga szerzett. Egy latin közmondás taníthat: Sub pondere crescit palma ( a teher alatt nő a pálma). A nehéz feladatok elől sem szabad menekülni".


Tisztelettel:

Nyéki Sándor
polgármester


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu