Csöngei Önkormányzati Hírlevél-2015 December

Csöngei
Önkormányzati Hírlevél

2015. december
Az ünnepek közeledtével, advent kellõs közepén már nem nagyon akartam untatni önöket semmivel. Viszont történtek olyan dolgok, amirõl úgy gondolom, hogy be kell számolnom. Nem tudom, hogy sértésnek vagy dicséretnek vegyem azt a megállapítást, hogy nagyon fogom a pénzt. Hát nem tudom…! Egyet ígérhetek ez így lesz az elkövetkezõ 4 évben is. Miért mondom ezt? Állítólag kering egy történet vagy itt, vagy a szomszéd településeken (de tulajdon-képpen lényegtelen, hogy hol), hogy nagyon megbántuk a falugondnoki buszt és a szolgálat létrehozását. Nem tudom, hogy ez irigység vagy rosszindulat, de õszintén mondom nem is érdekel. Én személy szerint egy csöppet sem bántam meg. Önök miatt vettük a buszt és Önök miatt hoztuk létre a szolgálatot is. Igaz van miatta „harcunk”. Sajnos nem sikerült még elérnünk, hogy az állam, mint kötelezõ feladatot államilag finanszírozza ezt nekünk. (ez éves szinten 2.5 millió forintot jelentene) Kérelmet nyújtottunk be az Emberi Erõforrások Miniszteréhez Balog Zoltán miniszter Úrhoz, hogy támogassa a csöngei falugondnoki szolgálat állami finanszírozását. Még nem kaptunk választ. Nem adjuk fel és tovább próbálkozunk. Van olyan felsõvezetõi vélemény, mondhatnám „elbocsátó szép üzenet”, hogy ilyen gazdag falut, mint Csönge nem tudnak támogatni. Nem tudom, hogy ennek örüljek vagy szomorú legyek. – Hogy miért-? Ha az utóbbi 1 évben gazdagodtunk meg akkor az számomra és talán mondhatom azt is, hogy számunkra örömteli és dicséretes. Viszont ha nem ilyen hirtelen lettünk „gazdagok” akkor ezt eddig miért nem lehetett látni a falun. - Na, ez a szomorú. Elmondanám önöknek, hogy a 2015. évben hozzávetõlegesen összesen 12 millió forint állami támogatást kaptunk. Eb-ben minden benne van.
- a helyi igazgatás mûködtetésének a támogatása
- üzemeltetési támogatás
- zöldterület támogatás
- közvilágítás támogatás
- köztemetõ támogatás
- közutak fenntartása
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- óvoda, konyha mûködtetés
- szociális támogatás
Csak hogy érzékeltessem a dolgot az óvoda és a konyha költségvetése 21 millió forint. Akkor mire volt elég a támogatás? Mégis jutott mindenre pénz, nem csak fenntartásra, hanem segé-lyezésre, felújításra (utak, járdák, színpad stb.), építésre (garázs), gépek vásárlására, tartozás kifizetésére (csatorna), rendezvényekre, egyszerûen mindenre. Ezért mondom, hogy az elkövetkezõ években is „fogni fogom a pénzt”, mert tulajdonképpen ebbõl is látszik, hogy csak magunkra számíthatunk. Én kitûztem magam elé egy célt. Ezen az úton fogok tovább haladni, hogy elérjük azt. A felújításokra, építésre és mindenre, amire szükséges ezután is költeni fogunk. De ami veszteséges és felesleges pénz kidobás azt a minimálisra kell csökkentenünk. Én ígéretet tettem önöknek, hogy az 5. év végére mit szeretnék megvalósítani a faluban. Hát én ezekért a célokért dolgozom. Ebben sem rosszindulatú megjegyzések, sem irigység, sem ellenség és sem barát nem tud megakadályozni. Természetesen ehhez én egyedül kevés lennék. Szükség van a képviselõk munkájára, de legfõképpen Önökre, hogy ezt az utat végig tudjuk járni. Örömmel tölt el, hogy érzem és látom Önökön, hogy jó úton járunk így együtt. Hosszú még ez az út, de biztos vagyok benne, hogy célba fogunk érni.
-------------------------------------------------------------
Temetõ kérdése. Elérkeztünk egy fontos kérdéshez. A temetõ az egyházak tulajdonában van. Én kértem, hogy kerüljön vissza az önkormányzat tulajdonába. Ennek egyetlen oka volt, a ravatalozó felújítására szerettem volna pályázati pénzt nyerni. Már túl vagyunk 1-2 megbeszélésen. Igaz én jobb szerettem volna, ha ezek a megbeszélések nyilvánosak lettek volna. Mivel teljesen mindegy ki a tulajdonos. A temetõ az Önöké, mert az Önök hozzátartozói nyugszanak ott. A felügyelõ úr szerint, nem kell pályázati pénz, az önkormányzat felújíthatná saját forrásból. Kérdem én önöket. Ki az a „marha” aki más tulajdonát újítja fel a saját pénzébõl? Az a baj, hogy képviselõként is azt az elvet vallotta, ha van pénzünk, akkor költsük el. Hát elköltötték. Csak azt nem tudom mire! - Bár neki az a véleménye, hogy amit az idén tettünk az mind felesleges, mert ezekre a beruházásokra nem volt szûkség-. A másik érve az volt, hogy õk felújították a ravatalozót 97-ben. Én pedig akkor azt kérdezném, hogy miért nem lehetett 2-3 évente kisebb ráfordítással szinten tartani és javítgatni.(Ha már olyan büszke a saját képviselõi „teljesítményére”) Az a véleményem, hogy aki a presbiteri ülésen és falu ren-dezvényen „hirdeti” a véleményét és az álláspontját az velem szemben is merje felvállalni azt. Aki egyszer A-t mond, az mondjon B-ét is. Értek olyan alaptalan vádak, hogy tulajdonképpen én „kereskedni” akarok a temetõn. A sírhelyek megváltási díjával. Ezt soha senki nem hallhatta sem tõlem, sem a testület egyetlen tagjától sem. Önök szerint, ha mi ebbõl pénzt szerettünk volna látni, akkor a költségvetés elfogadásakor mindkét egyháznak megszavaztunk volna 50-50 ezer forint támogatást! Az állami támogatás évi 100 ezer forint a temetõ fenntartására. Akkor vajon mibõl rendeztük eddig a temetõt? Döntsék el Önök, hogy mi az igazság. Viszont most elérkeztünk egy olyan ponthoz a megbeszéléseken, hogy már nem biztos, hogy szeretném átvenni a temetõt egy ideig. A templomot pedig nem szeretném sem jövõre, sem semmikor átvenni. Ezt sajnos nem tréfának szántam. Mivel a megbeszélésen elhangzott, hogy volt olyan presbiter, aki azt mondta ez a tervünk. Hát sajnos ez nem vicces. Akinek ilyen gondolat megfogan a fejében, annak „nem a lába fáj”. Amit most mondok az sem vicces. Volt olyan is, aki azt mondta, azért nem kell a tulajdonos váltás, hogy az õsök békében nyugodjanak a tulajdonukban. Na, ezt végképp nem értem. Most folyik a járási hivatalok illetékességi területéhez tartozó temetõk fenntartásával és üzemeltetésével összefüggõ ellenõrzése. Majd, ha minden rendben lesz könyvelésileg és minden téren, akkor beszélhetünk errõl a kérdésrõl. Már egyszer itt részem volt „káosz”-ban, köszönöm még egyet nem kérek. Addig is, amíg a helyzet nem rendezõdik mi vállaljuk azt, hogy a temetõben rendszeresen karbantartjuk a zöldterületet és a szemetes edényeket is üríteni fogjuk, de ennél többet a döntésig nem teszünk. Talán ebbõl is látszik, mennyire a kereskedés motivál bennünket. Ezeknek a tényeknek az is-meretében kérem Önöket, hogy a temetõ tulajdonával kapcsolatos szavazáson így mérlegeljenek. Mindenkinek azt kell mérlegelnie, hogy kinek a tulajdonában van nagyobb esély arra, hogy a temetõ rendezett, a ravatalozó pedig felújított legyen. Én senkit nem kérek arra, hogy mellettünk szavazzon. Az érdekünk nem lehet más, minthogy ott is szép rendben legyen minden.
-------------------------------------------------------------
Megígértem, hogy értesítem önöket a hulladékszállítás kérdésével kapcsolatban. Tehát 2016.01.01-tõl az önkormányzat minden Csöngei lakosnak átvállalja a szemétszállítás díját. Egyelõre ez a 2016-os évre vonatkozik. Reményeim szerint ez hosszútávon fenntartható lesz. Viszont azért vállaltuk most csak 1 évre, mert mindig csak addig fogunk „nyújtózkodni ameddig a takaró ér”. Most csak a következõ év anyagi lehetõségeit ismerem. Tehát felelõtlenség lenne többet ígérni.
-------------------------------------------------------------
A szociális tûzifa december 21-22.-én kerül kihordásra, a kérelmen feltûntetett lakcímre. A kiszállítást Németh Endre vállalta el társadalmi munkában. Köszönöm szépen neki a segítséget.
-------------------------------------------------------------
Egy nagyon nehéz, de szép év áll mögöttünk. A legnagyobb tisztelettel mondhatom, hogy a csöngei emberek bebizonyították, hogy tudnak együtt dolgozni, együtt élni és legfõképpen önzetlenül olyan dolgokat létrehozni, alkotni, amire eddig nem volt példa. Mindnyájunknak az a célja, hogy Csönge olyan falu legyen, amire minden büszkék lehetünk. Önök ebben az évben rengeteget tettek ezért. Nem is mondhatok önöknek, nektek mást. KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
Most pedig a 2. gyertyagyújtáson már elhangzott, de számomra a legszebb karácsonyi verssel kívánok önöknek BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET!
Ady Endre:
Karácsony

1.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falum-ban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
2.
Bántja lelkem a nagy vá-ros
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívbõl
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, min-dent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szív-vel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
3.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erõ hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…. Tisztelettel
Nyéki Sándor
polgármester


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu