Csöngei Önkormányzati Hírlevél 2015. November

Csöngei
Önkormányzati Hírlevél

2015. novemberMivel most volt Halottak Napja emlékezzünk meg elhunyt szeretteinkrõl ezzel az Ady Endre verssel.
Halottak napján


Halottja van mindannyiunknak,
hisz percrõl-percre temetünk,
vesztett remény mindenik percünk
és gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
temetkezõ szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettetõ álcát:
ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
undorít meg e sárgolyón…
Hulló levélt hányszor feledtet
a megváltó, a gyilkos ón!…
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettetõ álcát:
ma ünnep van, ma sírhatunk!…
------------------------------------------------------------------

Mivel soha nem szerettem „más tollával ékeskedni”, ezért ezt ezután sem szeretném megtenni. Felmerült az útépítéssel kapcsolatban több történet, mese, rege, ballada, vagy hívhatjuk bárminek. Elõször is hallottam olyat, hogy könnyen építettünk utat, mert a Baranyai Úr megspórolta rá a pénzt. Akkor most tényeket és számokat közölnék, amivel nagyon nehéz vitatkozni. Mikor megtörtént az átadás-átvétel, akkor volt közel 7 millió forint a számlán ezután érkezett meg a kultúrház pályázati pénz, ami megint közel 7 millió forint. Tehát ez így összesen 14 millió forint plusz. A 2012. év végén az állam átvállalta az önkormányzat adósságát, de most idézném is a Miniszterelnök Úrtól kapott „Bizonyságlevél” tartalmát.

Bizonyságlevél

Sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy felelõsséggel tartozunk a hazánkért és benne minden egyes településért. Az ország és települései drámai mértékben eladósodtak, a szakadék szélére jutottak.
2010-ben összefogunk, és két év alatt gyökeres változásokat vittünk véghez, megújítottuk Magyarországot. Így ma már elég erõsek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük városainkat, falvainkat és a bennük élõ emberek biztonságát.
2012. decemberében döntést hoztunk, hogy kiszabadítjuk városainkat és falvainkat az adós-ságcsapdából.
A döntés értelmében a magyar kormány Csöngét 9 915 000 forint adósságából maradéktala-nul kiváltotta.
Ez a Bizonyságlevél tanúsítja az összefogás erejét, amellyel megmentjük az itt élõk otthonát, szeretett környezetét, és amellyel mi, magyarok közös erõvel fölemeljük, és sikeressé tesszük Magyarországot.

2013 májusában
Orbán Viktor
------------------------------------------------------------------

Az OMS-nek meg nem fizetett tartozás közel 2,5 millió forint volt. A Celldömölki Közös Hivatal-hoz tartozás elsõ lépése az volt, hogy letiltották a mértéktelen vegyiáru vásárlást. Ez cirka 1,5 millió forint plusz kiadás volt. Tehát a közel 10+2.5+1.5 így együtt 14 millió forint, mínuszban. A 14-bõl 14 az akárhogy is nézem egy nagy nulla. Tehát aki egy nullából bármit is tud csináltatni annak azonnal, átadom a helyemet. Az, hogy mi bármit is meg tudunk valósítani az nem másnak köszönhetõ, mint a BINDER Kft. által fizetett iparûzési adónak. Viszont a cég már 20 éve jelen van a település életében. Az általa és a többi cég által fizetett adó nem titok, a KSH honlapján minden település bevételei megtalálhatóak. Természetesen sem nekem, sem a testületnek nem jár dicséret. Mi vállaltunk egy feladatot, hogy becsületesen és felelõsségteljesen próbáljuk meg a befolyó bevételeket felhasználni a falu érdekeit szolgálva. Ezt vállaltuk és ezért kell dolgoznunk. Ezért sem nekem, sem a testület tagjainak nem jár vállveregetés. Aztán hallottam olyat is, hogy azért lett a Szabadság utca megcsináltatva, mert ott lakik a képviselõ asszony. Hát nem azért lett elõször ez az utca. A görbe domb már alkalmatlan volt a közlekedésre, balesetveszélyes volt. Ez elvileg az elõzõ vezetés terveiben is szerepelt, és akkor még ott egy képviselõ sem lakott. Soha semmi nem azért fog készülni, hogy egyes emberek igényeit szolgálja, legyen az képviselõ, polgármester vagy akárki, hanem a többség érdekeit szem elõtt tartva fognak a beruházások megtörténni.
------------------------------------------------------------------
Térjünk rá egy másik fontos kérdésre. Ez nem más, mint a segélyezés. Ezen belül is a lakásfenntartási települési támogatás. A normatív lakásfenntartási támogatás 2015. március 1.-el megszûnt.
A támogatás 90%-át az állam, 10%-át az önkormányzatok állták. Ezután errõl a támogatási formáról az önkormányzatok saját hatáskörben döntöttek, ami azt jelenti, hogy a legtöbb településen ez megszûnt, nálunk akkor megmaradt. Én személy szerint igazságtalannak tartom ezt a segélyezést. Az elsõ dolog, ami miatt nem tetszik. Tudom, hogy határok közt élünk és a 42.750, Ft az egy alacsony összeg. Ezért sok olyan ember marad ki ebbõl a támogatásból, akiknek 50,60,70 ezer forintos a fizetése vagy nyugdíja. Viszont magasabb „határszám „esetén pedig tulajdonképpen mindenkinek járna, így viszont erre mennének el a befolyó bevételek. Mint minden segély esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének százalékos értéke alapján történik a számolás. Ez az összeg már 2008 óta nem változott, pontosan 28.500,- Ft. A másik dolog, ami már több településen fel merült az pedig a segélyezés helyi hatáskörbe utalásával, a rászorulókat kiszolgáltatja a helyi hatalmi viszonyoknak, önkényeskedésnek. Sem én, sem a testület nem szeretne különbséget tenni egyetlen lakos elõnyére vagy kárára. Nekünk sem kompetenciánk, sem jogosultságunk nincs arra, hogy vizsgáljunk bárkit is. Kénytelenek vagyunk elhinni és elfogadni a kérelmezõk által benyújtott dokumentumokat. Ez sajnos rengeteg visszaélésre ad lehetõséget és nem a mi részünkrõl. Ezért röviden és tömören ezt a támogatást 2015. december 31.-el, megszüntetjük. A már megállapított kérelmek természetesen még kifutnak, a most beadottak pedig az év végéig kerülnek megállapításra.
Olyan dolgon gondolkodtam már régóta, ami mindenkinek segítség lehetne. Ez talán a szemétszállítás díjának átvállalása lenne. Természetesen ez mindenkinél egy kukára vonatkozna. Az eddig elmaradt befizetéseket, tartozásokat az önkormányzat nem vállalja át. Ha már sikerült a lakosság tudta nélkül egy 10 éves szerzõdést kötni. Egy verseny helyzetben levõ világban, ahol a szolgáltatók versenyeznek a vevõkért, ott 10 éves szerzõdést kötni, hát nem egy egészséges dolog. Ezért gondoltam arra, hogy talán így mindenkinek tudnánk segíteni. Zalaispával már felvettem a kapcsolatot, hogy ezt technikailag, hogy lehetne megoldani. Összesen 154 háztartás fizet szemétszállítási díjat. Ennek pontos összege 1.551.124,64,- Ft +ÁFA. Ez tiszta dolog lenne, itt nincs visszaélés nincs megkülönböztetés, mindenki kapna segítséget és nem mindig csak ugyanazok. A másik ilyen tervem az általános és középiskolás tanulóknak alanyi jogon adni az iskolakezdéskor 5000,- Ft beiskolázási segélyt. Ennek a két támogatásnak az összege körülbelül akkora tétel, mint amit lakástámogatás címén fizettünk. Mindkettõ dologról idõben tájékoztatást fognak kapni.
------------------------------------------------------------------
Itt most rátérhetnénk a szociális tûzifa kérelemre. Mivel itt is sok történet kering. Amint már elõbb említettem, a testületnek nincs jogosultsága vizsgálni azt, hogy ki fût fával, gázzal, avagy villany-nyal. Nekünk egy lehetõségünk van. Az pedig nem más, mint a beadott kérelmek és jövedelem igazolások alapján eldönteni, hogy a rendelet alapján kinek jár, vagy nem jár. Egy faluban mindenki ismer mindenkit. Szégyenkezzen az, aki jogtalanul, vagy hamis adatokat közölve jut e támogatáshoz hozzá, mert általában úgy van, hogy aki az utcán legjobban mondja a magáét, ott van a legnagyobb turpisság. A tavalyi évben 41 erdei köbmétert kaptunk, ez ki lett méretve normál köbméterbe, hogy több embernek tudjunk adni. Az idén ez 40 erdei köbméter. Viszont ez nem lesz kiméretve, mivel az államkincstár felé a pályázatban szereplõ 40 m3 kell elszámolni. Tehát aki kap, az erdeiben fogja kapni. Csak azért mondom, hogy nehogy félreértések legyenek belõle. Természetesen lesz egy rendelet, de ez nem jelenti azt, hogy aki az abban meghatározott határon kívül esik, az nem adhatja be. Mindenki beadhatja, aztán majd a beadott kérelmek számától és a rendeletben meghatározott kritériumok alapján kerül megállapításra, hogy ki kap. Viszont a központi nyilvántartói rendszerbõl az egy háztartásban élõk adatai ellenõrizve lesznek, hogy ezzel is minimálisra csökkentsük a visszaélések lehetõségét.
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérésem. Mivel az önkormányzatnak nincs kiszállításra alkalmas jármûve, ezért szeretnék segítséget kérni. Természetesen nem kívánom ingyen, de nem szeretnék ezért „vidéki” fuvarosnak fizetni. Amit meglehet oldani helyben, azt oldjuk is meg helyben.

A közfoglalkoztatottak segítenek a fel és lerakodásban, tehát csak szállításra alkalmas jármû kell.
A kérelemhez szükséges nyomtatványok jövõ héttõl kérhetõek a hivatalban. A benyújtási határidõ pedig 2015.december.15. napja.
------------------------------------------------------------------
Mivel eddig is beszámoltam mindenrõl, ezért úgy gondolom, hogy errõl is joguk van tudni. Az óvodavezetõ az idén töltötte a 30 éves közalkalmazotti jogviszonyát. Ezért a törvény szerint 3 havi illetménynek megfelelõ összeg jár neki, mint jubileumi jutalom. Ez az összeg nem csekély mértékben terheli meg a költségvetést. A törvényeket be kell tartanunk. Viszont magánvéleményem lehet. Úgy gondolom, jubileumi jutalom annak járna, aki 20,30, 40 évet ledolgozik egy helyen. Miért a falunak kell a nem itt eltöltött 20 évet honorálnia? Nem értek egyet a törvénnyel, mert teszem, azt felvesznek valakit tegnap elõtt és holnapután eléri a 30 éves jogviszonyt. Akkor miért nekem kell fizetnem? Sajnos ez van le írva a törvényben, így nem tudunk mást tenni, mint elfogadni, mert akár tetszik, akár nem, a törvényeket be kell tartani. Nem csak a lakosságnak, hanem az önkormányzatnak is.
------------------------------------------------------------------
Sokan és sokszor ellenezték a közfoglalkoztatási programot. Viszont akárhogy is nézzük, nagyon sok jó dolgot rejt magában. Elõször is ezek az emberek nem segélybõl akarnak élni, hála isten van, látszatja a munkájuknak és nem mellékesen az önkormányzatnak nem kerülnek semmibe, sõt már a foglalkoztatásuk miatt vásárolhattunk egy fûkaszát 190 ezer forintértékben, most pedig 400 ezer forintért vásárolhatunk szerszámokat (fúró-vésõt, szerszám készletet, motorfûrészt és egy aggregátort). A program hozzájárul az önkormányzatok szûkös költségvetését kiegészítve az önkormányzati feladatok költségtakarékosabb ellátásához és ez nekünk csak jó.
------------------------------------------------------------------

Ezúton szeretném köszönteni azokat a lakosokat, akik ebben a hónapban, ünneplik illetve ünnepelték a névnapjukat és születésnapjukat. Isten éltesse önöket még sokáig erõben, egészségben.


Tisztelettel:

Nyéki Sándor
polgármester


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu