Csöngei Önkormányzati Hírlevél- 2015 szeptember

Csöngei
Önkormányzati Hírlevél

2015. szeptemberElõször is a kamerarendszerrel kapcsolatban merültek fel kérdések. Ezekre szeretnék választ adni. Volt olyan kérdés, hogy hol lesz a központ. Természetesen a hivatalban, mivel riasztóval védettnek kell lennie a helyiségnek. Emiatt nem fogunk más épületet igénybe venni. Felvetõdött az a kérdés is, hogy a kocsma udvarra nézõ kamera miért kell. Mivel a tûzoltók autót nyertek, emiatt nekik kell a garázsuk, ezért nekünk azokat a gépeket, traktort, amiket meg-vásároltunk a kocsma udvaron lévõ helységeinkben kell tárolnunk. Nem szívesen venném, ha a nagy értékû gépparkunk eltûnne. Aztán felmerült, hogy ki fogja ezt nézni a nap 24 órájában. Közlöm, hogy senki, mivel a rendszer úgy lett megterveztetve, hogy rögzítsen és két hétig vissza lehessen keresni, ha valami rendellenesség történik a faluban. Erre pedig meg fogunk alkotni egy rendeletet, mely rendeletnek tartalmaznia kell- többek közt-, hogy a rendszer milyen célból jön létre, hogyan mûködik, milyen adatfajták kezelésére és milyen esetekben kerül sor, valamint azt, hogy a rögzített adatokat pontosan meddig lehet tárolni. Természetesen én felvettem a kapcsolatot a Celldömölki Rendõrkapitánysággal ez ügyben. Járt nálam a kapitányságvezetõ Dr.Palkó Andrea r. alezredes és a helyettese Erõss Elemér r. alezredes. Szerintük is nagyon jó a terv és teljes mértékben egyetértettek az elképzeléseimmel. Persze többen azt kérdezték, hogy az õ utcájukban miért nem lesz kamera. Sajnos mindent a pénz határoz meg, ezért elsõ ütemben 8 kamerával terveztünk. A rendszer 16 kamerára van kitalálva, ez a következõ években folyamatosan bõvíthetõ lesz. Nem utolsó sorban felmerült az a kérdés is, hogy mennyibe fog kerülni az üzemeltetése. Erre konkrétan még nem tudok válaszolni, mivel a kivitelezõ még tárgyalásban van az E-ON-nal. Viszont abban biztos vagyok, hogy amit már idén sikerült megspórolni a Mobil WC és a temetõi konténer költségein az bõven fedezni fogja ezeket a kiadásokat. Viszont aki ilyen kérdést tett fel, attól én is szívesen kérdeznék. Az miért nem zavarta, hogy évente ezekre (WC, konténer) csak 1.5 millió forint ment el. Az miért nem zavarta, hogy egy ünnepségre közel 1 millió forintot fizettek ki tanácsadás címszóval, az mi-ért nem zavarta, hogy a polgármester állítólagos születésnapi partiját önkormányzati pénzbõl tartották 20 fõre a Patyi étteremben, vagy lehet, hogy az csak egy munkavacsora volt 120 ezerért, de lehet merõ véletlen, hogy ez pont januárra a születésnapjára esett. Az miért nem zavarta, hogy évente csak 600 ezer forintot fizettünk ki olyan cégeknek, akik csak a hivatal címét és 3-4 fényképet tettek közzé a selejtes honlapjukon. És pl. csak tavaly elszámoltak 300 ezer forintot a hivatal tetejének felújítására. Közben az ereszek és a tetõ szét van rohadva. És legfõképpen az miért nem zavarta, hogy minden évben 4 millió forint hitelt vett fel az önkormányzat. Tehát kérdéseim nekem is lennének, csak nem tudom kinek feltenni, mivel a kérdezõ már a nevét a kérdésekhez nem adta. Õszinte leszek, pénz kérdésében nem ismerek tréfát. Fõleg nem úgy, ha nem az én pénzemrõl beszélünk, hanem egy falunak a pénzérõl.
------------------------------------------------------------------

Az útépítéssel kapcsolatban olyan információkkal szolgálhatok, hogy ha nem volt nálam 10 „cég”, akkor egy sem. Sajnos a többsége olyan cég, akik 1-2-3 éve vannak bejegyezve. Ennek függvényében az áraik jóval olcsóbbak. A különbségek elég komolyak az ilyen vállalkozások és a 10-15 éve ezzel foglalkozó cégek között. Ami azt jelenti, hogy ezek a „fiatal” cégek olyan ajánlatot tettek, hogy 14 millió forintból leaszfaltoznak 3 utcát. A komolyabb cégek ajánlata-iban csak egy utca teljes felújítása 9-10 millió forint. Viszont ezeknél a „fiatal” vállalkozá-soknál fennáll annak a veszélye, hogy jövõre már más néven fognak szerepelni és az általuk ígért 3-5 éves garancia nem ér semmit. Tehát lehet, hogy kidobjuk a pénzt az ablakon. Itt most nagyon igaz a mondás „olcsó húsnak híg a leve”. Ezért az ÉP-ÚT 2000 Kft.-vel szeretnék szer-zõdést kötni. Õk az elmúlt években több szomszédos településen dolgoztak és mindenki elégedett volt velük. Ebben az évben a Szabadság utca teljes felújítása szerepel a tervekben és cirka 300-500 m2 kátyúzás a legjobban érintett utcákban. A cég vezetõjével beszéltünk olyan fontos dolgokról is, mint csapadékvíz elvezetés. Ez tulajdonképpen minden felújításra szoruló utcában problémát jelent, mivel az évek alatt a sóderrel való kátyúzás megemelte az út magasságát, de legfõképpen a padka magasságot. Tehát feltétlenül azt tartom fontosnak, hogy olyan céggel kell szerzõdni, akik, megbízhatók és minõségi munkát végeznek.
------------------------------------------------------------------

Még márciusban fogadta el a testület a szociális rendeletét. Az idõsebbek miatt most itt idéz-nék a rendeletbõl.
Szociális étkeztetés
9. §
(1) A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkeztetésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
d) szenvedélybetegségük,
e) vagy hajléktalanságuk miatt
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 60. életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában
korlátozott, vagy krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga
ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól ás esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önellátásra részben képes.
(6) Az e rendelet 2. melléklete szerinti kérelmet a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban
kell benyújtani, az igénybevételt megelõzõ 24 órán belül. Az étkeztetés biztosítása hivatalból
is kezdeményezhetõ.
(7) Szociális étkezést a képviselõ-testület természetbeni juttatásként biztosíthat.
(8) Az étkeztetés házhozszállítással, vagy saját elvitellel történhet.
(9) A szociális étkeztetés jogosultságát minden évben egyszer felül kell vizsgálni.
(10) A szociális étkeztetés iránti kérelmet a polgármester bírálja el.
(11) A polgármester külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani annak
a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása
veszélyezteti.
Tehát aki a rendelet hatálya alá esik, az kérheti a szociális étkeztetést. A kérelmet nem Kenyeriben kell leadni, hanem természetesen a Csöngei Kirendeltségen, helyben. Én megígérem, ha pontosan tudom már, hogy ennek mennyi lesz a térítési díja, akkor azonnal közölni fogom önökkel.
------------------------------------------------------------------

Örömmel számolhatok be róla, hogy vásároltunk egy falubuszt. Mivel nem titok ezért elmondanám, hogy az autót 2.850 000Ft-ért vásároltuk. Az igénybe vételrõl az idõs embereket értesítettük. Legfõképpen az õ megsegítésükre történt a vásárlás, hogy ezzel is segítsünk nekik eljutni szakrendelésre, bevásárolni és a gyógyszereik kiváltásában.
------------------------------------------------------------------Most ahogy megígértem pótolnám a tévedésem. Még a falunapi köszönetnyilvánításból véletlenül kimaradt Vida Lajos és Pup Tamás. Természetesen nekik is nagyon köszönöm a segítséget!
------------------------------------------------------------------

Így szüret után mit is mondhatnék. Beszéljen helyettem Weöres Sándor verse.

Szüret után
Legények:
Kürtös pogácsa, füstölt szalonna
Itt van rakásra, díszlik halomba.
Lányok:
Minden kopasznak jut hajnövesztõ,
Minden ravasznak egy nyírfavesszõ.
Legények:
Minden leánynak füstös kemence,
Minden legénynek tág-öblû pince.
Lányok:
Minden leánynak szép rózsa, szegfû,
Minden legénynek hátára seprû.
------------------------------------------------------------------

Ezúton szeretném köszönteni azokat a lakosokat, akik ebben a hónapban, ünneplik illetve ün-nepelték a névnapjukat és születésnapjukat. Isten éltesse Önöket még sokáig erõben, egészségben!
------------------------------------------------------------------Tisztelettel:


Nyéki Sándor

polgármester


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu