Csöngei Önkormányzati Hírlevél - 2015 augusztus

Csöngei
Önkormányzati Hírlevél

2015. augusztus

Elõször szeretnék beszámolni arról, hogy a Tûzoltó Egyesület pályázaton nyert egy terepjárót. Sajnos a falubusz pályázatunk fellebbezését is elutasították. Viszont ez nem szegte kedvünket. A pályázathoz mindenképpen hozzá kellett volna tenni az Áfa összegét, ezért úgy döntöttünk, hogy felhasználva ezt az összeget vásárolni fogunk egy kisbuszt. Nagyon nagy szükség lesz rá, mivel rengetek az idõs ember a faluban. Celldömölkön pedig az SZTK kikerül a kórház területére. Akik eddig el tudtak járni busszal azoknak nem kellett olyan sokat gyalogolni, de a kórház az nagyon messze van. Tehát feltétlenül lépnünk kell. A részleteket, hogy egy idõpontban majd többen menjenek kezelésre, vérvételre, bevásárolni azt majd még letisztázzuk. Az csak technikai kérdés, mert egyesével nincs értelme közlekedni. Egy a lényeg veszünk egy buszt, mert szükség van rá. A falu pénzét az önök mindennapjainak a könnyítésére kell felhasználni és úgy gondoljuk, hogy ez segítség.
------------------------------------------------------------------
Az út pályázat az augusztus 06-án zárult le. Az eredményét még nem ismerjük. Bárhogy is alakul az arra szánt önerõt mindenképpen az úthálózat javítására fogjuk költeni. Legyen az egy vagy két utca. Maszatolásnak nincs értelme, úgy gondolom, készre kell csinálni az utcá-kat. Ha máshogy nem megy minden évben legalább egyet, mert a kátyúzgatás az kidobott pénz az ablakon.
------------------------------------------------------------------
Az elõzõ hírlevelemben már tettem említést a kamerarendszerrel kapcsolatban. Most ott tar-tunk, hogy 3 ajánlat van a birtokomban. Ezek összege: 4.950.000 Ft,(Vági és Fiai Kft.), 4. 288.091 Ft és 5.837.491 Ft.(S-Group Közép-európai Zrt.) Ez a cég azért adott két ajánlatott, mert a drágább ajánlat megfelel a belügyminisztérium által elõírt kritériumoknak. Viszont ezt csak akkor kell figyelembe venni, ha a rendszer pályázati pénzbõl kerül kialakításra. Hát ez nálunk saját forrásból lenne, ezért nem támaszthatnak velünk szemben elõírásokat. A Vági és Fiai Kft. ígéretet tett nekem, hogy felülvizsgálják az ajánlatukat, mert én egy kicsit sokallottam ezért õk is adnak be másikat. Ezen kívül még egy konkrét ajánlatra várok, ha ezt is megkapom, akkor kezdjük az aláírásgyûjtést.
------------------------------------------------------------------

Végre sikerült megoldani a hivatal és a kultúrház rákötését a csatornarendszerre, sõt az épü-letek megsüllyedéséért felelõs esõvizet is sikerült elvezetni.
------------------------------------------------------------------
Temetõ kérdése. A temetõ a tulajdoni lapok szerint az egyház tulajdonában van. Ez azért fon-tos, mert mindenképpen szeretném, ha a ravatalozó felújításra kerülne. Viszont így az önkor-mányzat nem tud ilyen jellegû projektre pályázni. Ezért ezt a kérdést minél elõbb tisztázni kell, vagy valamilyen kompromisszumos megoldást kell találni. Hiába szép a temetõnk és hiá-ba van rend benne, ha az épületek és az elõtte lévõ terület siralmas állapotban vannak. Meg kell találnunk a módját annak, hogy erre pénzt tudjunk szerezni. Nem egymásra kell mutogatni, hanem össze kell fogni.
------------------------------------------------------------------
Mivel már megszokhatták tõlem, hogy mindig kedveskedem, egy verssel ezért fogadják szere-tettel ezt az aratás utáni verset Weöres Sándor tollából.

GYEREKKOR
Gyerekkoromban réges-régen
fenn ültem én is a szekéren.
Gabonát vittünk a malomba,
vagy burgonyát, répát, halomba.
Mindig közelbe, mindig lassan,
s ömlött az idõ számolatlan.
Mert oly lassacskán folyt az élet,
a közelség is messzeség lett.
Köröttünk utak sokasága
ágazott szerte a világba.
Elálmodozva mindent láttam
a nem-látványos pusztaságban.
Hol az ég-kékre felhõ omlott,
láttam sziklás tengerpartot.
Hol szél borzolt bozótba, sásba,
itt a nagyváros morajlása.
A kordét csikók röpítették,
ez volt a szédítõ sebesség.
Mit ott átéltem, ahhoz mérten
most minden élmény törpe nékem.

------------------------------------------------------------------

Ezúton szeretném köszönteni azokat a lakosokat, akik ebben a hónapban, ünneplik illetve ün-nepelték a névnapjukat és születésnapjukat. Isten éltesse önöket még sokáig erõben, egészség-ben.Tisztelettel:

Nyéki Sándor
polgármester


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu