Csöngei Önkormányzati Hírlevél - 2015 július

Csöngei
Önkormányzati Hírlevél

2015. júliusFalunap megrendezéséért szeretnénk köszönetet mondani.
A Mezort Zrt. részérõl köszönetet mondok Samu Lászlónak és Koronczai Ferencnének a felajánlott sertéshúsért.
A Vadász társaság részérõl Nagy Jenõnek a felajánlott vadhúsért.
Az alapanyagok elõkészítéséért nekik jár a köszönet:
Bõczén Péter, Holler Nóra, Kálmán Adrienn, Kálmán Gyula, Kálmán Gyuláné, Kutasi Lajosné, Lászlóné Németh Zsuzsa, Molnár Imréné, Németh András, Németh Andrásné, Németh Elekné
A falunapi étkekért:
Bõczén Péter, Szabó Zoltán és Török Henriettának jár a köszönet.
Az üstökért, gázégõkért és a gázpalackokért köszönet:
Hencz Zoltán, Kálmán Gyula, Lászlóné Németh Zsuzsa, Molnár Imre, Molnár Imréné és Nagy Jenõ va-lamint Vida Lajos részére
Az öltözõ kitakarításáért köszönet nekik.
Horváth Brigitta, Kálmán Adrien és Kálmán Gyuláné.
A falunapi sport rendezvények és a „paraszt olimpia” megszervezéséért a köszönet nekik jár:
Glavánovics Albert, Koronczai Róbert, Nagy Dániel
A versenyekhez való „technikai” eszközökért:
Hencz Zoltán, Jóna István, Kálmán Gyula, Mihátsi György, Molnár Imréné, Németh Endre, Vida Sándorné és Vass János segített bennünket.
A sörpadokért:
Az Uraiújfalui Rézkakas Sörözõnek és Fûzi Gézának.
A padok, sátrak pakolásáért:
Horváth Ottó, Kõvári Lajos, Molnár Imre, Molnár Norbert, Nyéki Martin, Patyi Szabolcs, Pataky Lajos és Recse Lászlónak .
A Weöres Sándor ünnepségen a hangosításért Kõvári Lajosnak.
A gyerekeknek tartott remek programokért köszönet az óvodapedagógusoknak, Hiba Lászlónénak, de fõképpen Tóthné Csupor Andreának, aki ezeket a remek foglalkozásokat kitalálta.
Az egész rendezvény koordinálásáért pedig köszönet: Lászlóné Németh Zsuzsának
Nagy köszönet jár Bagics Zoltánnak a falunapi sportmûsorok „közvetítéséért” ami emelte a rendezvény színvonalát.
Köszönetemet fejezném ki Csuka Ferencnek és Vucsits Marianna vállalkozóknak, akik a kenyeret ajánlották fel.
Hálás köszönettel tartozunk a Kemenesmagasi SEPTEAM Zenebarát Egyesületnek, legfõképpen óvo-dapedagógusunknak Tóthné Csupor Andreának, hogy ingyen vállalták a fellépést a Falunapon. Nagyon színvonalas és fergeteges mûsorral szórakoztattak bennünket. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Természetesen köszönet jár mindazoknak is, akik bármilyen formában segítettek bennünket vagy akartak segíteni csak nem tudták, hogy tudnák ezt megtenni vagy épp nem értesültek arról, hogy ezt milyen formában tehetnék meg. Ha bárkit kifelejtettem volna, azt természetesen megkövetem és pótolni fogom. Köszönet jár azoknak is, akik elfogadták a meghívásunkat és részt vettek a falunapi ren-dezvényeken.
Nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani az égieknek, hogy a kezdeti heves zivatar ellenére biztosították számunkra a megfelelõ idõjárást.
Mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy
Köszönöm
Annyit azért mellékesen megjegyeznék, hogy ez a falunap az Artisjusnak fizetendõ jogdíjjal együtt nem haladta meg a 400 ezer forintot természetesen ez a rengeteg felajánlásnak köszönhetõ. „Aki nem hiszi” az ne járjon hiába. Bátran jöjjön be hozzám és megmutatom a számlákat.
------------------------------------------------------------------

Már a választások elõtt is azt hangsúlyoztam, hogy csak közös erõvel juthatunk elõbbre. Jó volt érezni az összefogást. Minden Önökért történik, hogy olyan faluban éljünk, ahol jó kimenni az utcára, ahol jó közösségben lenni, ahonnét a fiatalok nem akarnak elmenni és ahová bárki szívesen jön haza. Ehhez kell az Önök segítsége, mert Önök mondják meg azt, hogy milyen falut szeretnének. Nekem és a testületnek az a feladatunk, hogy felelõsségteljes gazdálkodással ehhez elõteremtsük az anyagiakat.
Hálám jeléül pedig önöknek küldöm ezt a kis verset:
Hála
(Baros Krisztina)

Hálával tartozom
mindazon lénynek,
kik szeretnek és becsülnek
addig, míg élek.

Azoknak is,
kik engem megvetnek,
tõlük kapok leckét,
kik rajtam nevetnek.

Hálával tartozom
a sugárzó napnak,
melynek sugarát látni
nem adatott meg a vaknak.

Hálával tartozom
minden zenének,
mely nem hallható
a siket fülének.

Hálát adok Istennek,
hogy egészséges vagyok,
láthatom, hogy a nap
felettem ragyog.

Sétálni nem kell,
ne kísérjen senki,
magam lábán tudok
a kertbe kimenni.

Lehet, hogy hangom
sokaknak méla,
de köszönöm, Istenem,
hogy nem vagyok néma.

Azt mondom, semmim nincs,
nem is értem miért,
hisz mindenem megvan
egy boldog életért.
------------------------------------------------------------------

Sajnos az útpályázatunk beadásakor derült ki, hogy a Béke utca (teljes) és a Kossuth utca (1/3 -a) egy része a Magyar Állam tulajdona. Ezért aláírásokat gyûjtöttünk a Béke utcában,(mert az állam elutasította az õ tulajdonában lévõ utcára a pályázatunkat) és elküldtem a Nemzetgazdasági Minisztériumba és Közút kezelõnek, hogy akkor legyenek már szívesek õk felújítani azokat az utcákat, amik az õ tulajdonukat képezik.
------------------------------------------------------------------
Mivel sokan nem tudják, ezért szeretném tudatni, hogy a hivatal és a kultúrház nem lett rákötve anno a csatornahálózatra. Ez sajnos plusz költségeket ró ránk, de ezt mindenképpen szeretném minél elõbb megoldani, mert a bejövõ víz után fizetünk és plusz fizetjük a szippantás díját is. Ez így nem jó.
------------------------------------------------------------------

A falugondnoki állásra sajnos csak egy pályázati anyag érkezett be. Érdeklõdõ több is volt. A falu-ból is és még Zala megyébõl, Komárom-Esztergom megyébõl is, de nekik a lakhatást is biztosítani kellett volna. Az utolsó nap még egy celldömölki érdeklõdõ volt, de a beadásig már nem jutott el õ sem. A testület úgy döntött, hogy az egyetlen pályázó minden elõírt követelménynek megfelelt, ezért a falugondnoki állás betöltésre kerül. A pályázó neve: Molnár Imre. Az Imrét úgy érzem, nem kell bemutatni, mindannyian ismerik. Õ mindenkit fel fog keresni személyesen, hogy elbeszélgessen a megoldandó problémákról, amiket meg kellene oldanunk. Tennivaló van bõven. Sajnos a falubusz pályázatunkkal kapcsolatban még nincs fejlemény. Egyenlõre még a fellebbezés stádiumában tartunk. Már most elejét venném a találgatásoknak. Lesznek, akik felteszik a kérdést: Ez mennyibe fog nekünk kerülni? A falugondnoki szolgálatra az állam ugyan úgy, mint idén és a jövõ évi költségvetésben is ad támogatást. Részlet a jövõ évi költségvetésbõl:

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 500 000 forint/szolgálat A tá-mogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelõen tartja fenn. A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
------------------------------------------------------------------

A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban még sajnos nem kaptam meg az árajánlatot. Mihelyt a kezemben lesz azonnal kapni fognak egy aláírásgyûjtõ ívet, amin tudatni fogom az árát, ha az meg-felelõ, akkor önök döntik el, hogy igénylik-e ezt a szolgáltatást. Õszintén mondom, én nagyon vá-rom már, hogy megérkezzen az ajánlat. A környezõ településeken sehol nincs térfigyelõ kamera-rendszer. Lehetne várni, hogy a Belügyminisztérium az idén talán ír ki pályázatot, mert eddig min-den évben írtak ki. Viszont általában azok a települések nyernek, ahol magas a bûncselekmények száma. Én úgy gondolom, nekünk nem kell megvárni azt, hogy romoljon a közbiztonsági helyzet. A falu lakosságának közel 1/3-a 60 éven felüli. Legfõképpen õket, de úgy gondolom mindenkit meg kell védenünk. Természetesen ez az én saját véleményem. A döntést Önök fogják kimondani, mert ez így korrekt. Legfõképpen az ajánlatban szereplõ ár lesz a döntõ és az Önök akarata. Sok függ attól is, hogy az út pályázatunk mennyire lesz sikeres. Mivel „egy fenékkel több lovat nem lehet megülni”. Ezzel arra céloztam, hogy itt jön elõ a felelõsségteljes gazdálkodás, mert „csak addig nyújtózkodhatunk ameddig a takaró ér”. Szívem szerint megcsináltatnék mindent, de józanul kell gondolkodnunk. Egy év alatt nem lehet helyrehozni az eddig elmulasztott lehetõségeket. A tartalékokat pedig nem szabad felélni,mert inkább tartalékunk legyen és ne fizetési felszólítások tömkelege.
------------------------------------------------------------------

Ezúton szeretném köszönteni azokat a lakosokat, akik ebben a hónapban, ünneplik illetve ünnepelték a névnapjukat és születésnapjukat. Isten éltesse önöket még sokáig erõben, egészségben.Tisztelettel:

Nyéki Sándor
polgármester


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu