Csöngei Önkormányzati Hírlevél-2015 Június

Csöngei
Önkormányzati Hírlevél

2015. június


A településen ismét véradás volt, az õ tiszteletükre fogadják ezt a kis verset.
Véradás


Istenként dönthetsz élet és halál felett,
Egy sápadt beteg várja ítéletedet,
Add kezed, s véredbõl ossz meg egy keveset,
Pazar ajándékot nyújtasz át: egy életet!

Gyönge betegek és súlyos sebesültek
Hirtelen halálos veszélybe kerültek,
Szülõanyák, gyermekek, ifjak, s öregek,
Vér kell, hogy a vésztõl megmeneküljenek!


Ha tombol a csata, szól ágyú zord dala,
A vér a testnek száguldó folyója,
Élet fenntartója, világ mozgatója!
Emberként dönthetsz élet és halál felett,

Egy ember sorsáról hozol ítéletet,
Add kezed, s véredbõl ossz meg egy keveset,
Feltámasztod társad és élni engeded!
Komoly tetted drága, ékes teremtménye:
Élet, emberiség, testvériség, béke.
A vér nem a Halál gyõzelmi itala.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sajnálattal kell közölnöm önökkel, hogy sajnos az MVH-hoz beadott falubusz pályázatunkat el-utasították. Azzal a kifogással, hogy még nincs mûködõ falugondnoki szolgálatunk. Ezért, hogy ebbe a hibába többet ne essünk bele és levonva a tanulságokat létrehozzuk a falugondnoki szolgálatot. Az állás feltételeirõl a kozigallas.gov.hu és a csonge.hu oldalakon olvashatnak. Természete-sen, aki nem rendelkezik, internet hozzáféréssel annak szívesen adok tájékoztatást bármikor. Azt tudni kell, hogy a szolgálatra az állam támogatást ad, tehát ez plusz költséggel nem jár.
------------------------------------------------------------------
Az utak felújításával kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. Egyelõre kivárásra játszunk, mert a Magyar Államkincstár most írt ki pályázatot belterületi utak felújítására. Ezt a lehetõséget sem szeretnénk kihagyni. A pályázatban konkrét utcákra kell beadni a pályázatot. Sajnos tudom, hogy az összes utcánk siralmas állapotban van, de valamilyen sorrendet mégis fel kellett állítani. Így a pályázati anyagba a Béke, a Szabadság és a Rába utca kerül be. Természetesen ez teljes felújítást jelentene. Mivel a falu egy fõre jutó adóerõképessége magas, ezért az igényelhetõ támogatás felét nyerhetjük meg. A maximálisan igényelhetõ támogatás összege 15 millió forint. Viszont, ha mégsem nyernénk pályázati támogatást, akkor az ez évben erre elkülönített pénzt mindenképpen fel-használjuk a komfort érzett javítására, tehát valamilyen felújítás mindenképpen lesz.
------------------------------------------------------------------
Nagyon kedvezõ ajánlatot kaptam a könyvvizsgálatra. Tulajdonképpen ez az összeg nem sokkal magasabb, mint ami januárban egy születésnapi partira el szokott fogyni a Bögöti Patyi étteremben.
Úgy gondolom, mindenképpen tisztán kell látnunk, ezért van szükség erre a vizsgálatra. Megerõsített ebben a Binder ünnepségen az Ágh Péter képviselõ úrral folytatott beszélgetés is. Õ azt kér-dezte, ha ennyi iparûzési adó folyik be a településre, akkor miért nem történt itt eddig semmi. A 2010-es évben például több mint 25 millió forint volt a bevétel, ezzel a celldömölki térségben a 3. helyen álltunk. Csak Celldömölkön és Jánosházán folyt be több pénz.
------------------------------------------------------------------
Örömmel tudatom, hogy 2015 május 21.-én Holler Nóra kulturális munkatársunk kezdeményezésére megalakult a Csöngei Nyugdíjas Klub. Az elnök Vági Istvánné az elnökhelyettes pedig Németh Elekné lett. Gratulálunk Nekik és természetesen mindenkinek, akik szívesen vesznek részt ennek a Klubnak az életében. Természetesen továbbra is jelentkezhet bárki. Örömmel számolhatok be, hogy egy kedves felajánlás már történt a klub részére.
------------------------------------------------------------------
Nagyon fontosnak tartom, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy a Binder Kft. adóbevallása meg-érkezett és alig több mint 3 millió volt a túlfizetésük. Ezt a pénzt most nem kell visszautalnunk, mert levonják majd az idei befizetésükbõl.
------------------------------------------------------------------
Mellékeltem a hírlevélhez az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló rendeletet.
------------------------------------------------------------------
Ide hívtam egy biztonságtechnikai céget, hogy mérje, fel mennyiért lehetne a faluban a kamera-rendszert kiépíteni. Mihelyt megkapom az ajánlatot, akkor azonnal tudatni fogom önökkel.
------------------------------------------------------------------
A temetõi konténert le szeretném mondani, mert számomra az elfogadhatatlan, hogy egy évben cirka 1.5 millió forintot elvigyen a falutól. Úgy gondolom ezt a pénzt sokkal jobban is felhasznál-hatnánk az önök érdekében. Levélben már jeleztem szándékunkat a Huke felé, de válasz még nem érkezett.
------------------------------------------------------------------
Mellékletben található még a Ferrum Színház elõadására egy meghívó, Falunapi Meghívó és az I. Csöngei „parasztolimpia” Versenyfelhívása.
------------------------------------------------------------------
Ezúton szeretném köszönteni azokat a lakosokat, akik ebben a hónapban, ünneplik illetve ünnepelték a névnapjukat és születésnapjukat. Isten éltesse önöket még sokáig erõben, egészségben.
------------------------------------------------------------------
Egyelõre azt kell mondanom, hogy a Hírlevél megírásának pillanatában még mindig van esélyünk a falubuszra, mivel a minisztériumban valaki hibázott és összekeverte a pályázatokat. Így tévesen küldték ki az elutasítást. Most mit mondjak „a remény hal meg utoljára.”Tisztelettel:

Nyéki Sándor


Vissza a Hírlevelek listájához

Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge
Magyar Falu Program, Csönge


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Csönge Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Csönge Község Önkormányzata
Csönge, Dózsa György utca 23.
Telefon/Fax: (95) 395 001
e-mail: csonge.ph@gmail.com
Verzió: 1.0 béta
Adminisztráció
Impresszum Szerkesztő:
webmester@csonge.hu